Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nämndadministrativa enheten

23 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Enhetschef

Registratur

Välkomna till oss på registratur med dina frågor om posthantering, postlistor, frågor om registrering av ärenden i Platina med mera!

Registratur arbetar bland annat med följande:

  • Öppning, datumstämpling, registrering och fördelning av inkommande handlingar.
  • Tillgängliggör Nacka kommuns postlista med förgående veckans händelser.
  • Ansvarar för begäran om allmän handling.
  • Avslutar ärenden.
  • Utbildar handläggare i kommunens övergripande ärendehanteringssystem Platina.
  • Publicering av ärenden och handlingar på Nacka kommuns webbdiarium.
  • Bevarar avslutade ärenden från 2007 och framåt

När du söker handlingar gäller följande kontaktvägar:

Rapportera avvikelser och ge förbättringsförslag

Formulär för rapportering till Registratur

Interna rutiner

Sidan uppdaterades: