Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Anhörigstöd

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Carin Bokegård

Carin Bokegård

Verksamhetschef

Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan behöva stöd och tid för dig själv. Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig. Insatserna kan vara både stöd i form av anhöriggrupper, enskilda samtal och rådgivning.

Vem är anhörigstödet till för?

Socialtjänstlagen säger att den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder ska erbjudas stöd.

Anhörigstödet är till för dig som hjälper eller stödjer någon som har svårigheter att klara vardagen på egen hand. Svårigheterna kan vara av olika art som till exempel långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan vara maka till en person med demenssjukdom, mamma till en vuxen son med psykisk sjukdom eller barn till en äldre person med stroke. Du kan även vara särbo, granne eller vän som hjälper och ger stöd.

Vad finns det för funktioner på anhörigstödet?

Vi har två anhörigkonsulenter en för målgruppen yngre (under 65 år) och en för målgruppen äldre (över 65 år) samt en demenssjuksköterska.

Vad gör vi på anhörigstödet?

Du kan få vägledning och information om vilket stöd som bäst motsvarar de behov du har och vart du kan vända dig för att få detta stöd.

Vi erbjuder:

  • personligt stöd och rådgivning
  • deltagande i anhöriggrupp
  • information
  • föreläsningar

Anhörigstöd ges som service och är kostnadsfritt. Du kan även ansöka om biståndsbedömda insatser genom att vända dig till en biståndshandläggare, tel. 08-718 80 00. Anhörigstödet kan informera mer om olika insatser som du kan ansöka om.

Anhörigkonsulenterna och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Övrigt stöd för anhöriga

Det finns även stöd för dig som är anhörig till en person med missbruksproblem och beroende. Då kan du vända dig till Beroendemottagningen i Sickla, tel. 08-718 77 00.

Det finns även stöd för barn och unga som har föräldrar med någon typ av missbruk eller psykisk ohälsa. Då kan du vända dig till Barn- och ungdomsverksamheten i Sickla, tel. 08-718  91 11.

Sidan uppdaterades: