Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitaliseringsenheten

28 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Brita Molavi Rösblad

Brita Molavi Rösblad

Enhetschef

Automatisering

Den här sidan är för dig som jobbar i Nacka kommun och vill veta mer om hur du med hjälp av Nackas robotplattform kan automatisera ditt arbete och bli av med monotona och tråkiga arbetsuppgifter.

Vad är automatisering?

Automatisering är att låta en mjukvarurobot utföra enkla och repetitiva delar av ett arbetsflöde. Det gör det möjligt att förbättra både servicenivån till Nackaborna och den egna arbetssituationen.

I Nacka kommun har vi bland annat genomfört projekt inom flera olika verksamheter däribland ekonomiskt bistånd, vuxenutbildningen och personalprocessen. Vi har byggt upp ett arbetssätt tillsammans med vår leverantör där vi kan hjälpa dig och din enhet att se över era arbetsprocesser, välja ut vad som lämpar sig att automatisera, samt projektleda och genomföra själva programmeringen.

I ett automatiseringsprojekt ingår bland annat att:

  • kartlägga hur du/ni jobbar i utvald process
  • om möjligt förbättra arbetsprocessen
  • kartlägga samtliga arbetsmoment noggrant; alltifrån att klicka på inloggningen i ditt program/system till de uppgifter du utför när du är inloggad.
  • programmera arbetsflödet så att roboten kan utföra arbetet automatiskt.

Vad kan jag automatisera?

Arbetsuppgifter som är okomplicerade, det vill säga enkla och repetitiva, lämpar sig bäst att automatisera. En arbetsuppgift är det arbete du utför på din dator i ett eller flera program. Ett arbetsflöde är vägen från det allra första du gör (till exempel öppnar programmet och loggar in) till allt det du gör därefter för att göra jobbet.

Varför automatisera - vad är nyttan?

Med hjälp av automatisering kan du exempelvis:

  • Öka servicegraden i arbetet, till exempel genom kortare handläggningstider och minskade köer.
  • Frigöra tid från repetitiva, enkla uppgifter.
  • Minska risken för manuella fel. Programvaran följer reglerna, det vill säga de arbetssteg ni preciserat.
  • Roboten kan jobba dygnet runt och underlätta för organisationen vid flaskhalsar och personalbrist med mera.

Automatisering sker överallt i samhället just nu. Nacka kommun växer stadigt och ska ge service till fler Nackabor över tid. Med hjälp av automatisering har vi ambitionen att ge samma eller förbättrad service utan att öka bemanningsgraden i samma omfattning som befolkningstillväxten. Dessutom kan vi med hjälp av automatiseringsprocesser hitta sätt att arbeta smartare.

Hur kommer vi igång, rent praktiskt?

Det är lätt att komma igång med automatisering. Vi tar ett inledande möte och tittar på hur processen ser ut som ni vill automatisera och därefter gör vi en plan för hur vi kan underlätta arbetssättet genom automatisering.

Kontakta tjänsteansvarig mer information:

Monica Enderstein

IT-Tjänsteansvarig

Sidan uppdaterades: