Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enheten för bygg och anläggning

82 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Peter Skogberg

Peter Skogberg

Enhetschef

Om enheten

Enheten bygger hus och anläggningar som ska ägas och förvaltas av kommunen samt bidrar till externa projekt i stadsbyggnadsprocessen. Enheten genomför även större investeringar för natur- och trafiknämnden. Enheten är indelad i två grupper, Bygg och Anläggning, som ansvarar för att bygga hus respektive anläggningar som ska ägas och förvaltas av kommunen.

Ansvaret för strategiska partnerskap inom husbyggnad och anläggning ligger hos enheten liksom genomförandeplaneringen inom stadsbyggnad, både den övergripande och inom detaljplaner.

Dessutom ska kompetens från enheten kunna bidra även där den behövs i stadsbyggnadsprocessen vid extern leverans av lokaler som kommunen hyr eller anläggningar som ska överlämnas till kommunen. Merparten av verksamheten ligger inom kommun-styrelsens ansvar, via delprojekt inom exploateringsverksamheten eller inom fastighetsverksamheten. Även större investeringar som natur- och trafiknämnden ansvarar för genomförs av enheten.

Enheten för bygg och anläggning, trafikenheten, och enheten för drift offentlig utemiljö ingår i natur- och trafikprocessen. Enheten för bygg och anläggning ingår även i fastighetsprocessen tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning. Båda processerna verkar i stadsbyggnadsprocessen.

Sidan uppdaterades: