Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anläggningsenheten

77 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Jessica Hjerpe

Jessica Hjerpe

Enhetschef

Om enheten

Vi bygger anläggningar som ska ägas och förvaltas av kommunen samt bidrar till externa projekt i stadsbyggnadsprocessen. Merparten av verksamheten ligger inom kommun-styrelsens ansvar via delprojekt inom exploateringsverksamheten, enheten genomför även större investeringar för natur- och trafiknämnden.

Ansvaret för strategiska partnerskap inom anläggning ligger hos enheten liksom genomförandeplaneringen inom stadsbyggnad, både övergripande och inom detaljplaner.

Anläggningsenheten ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad av kommunens allmänna anläggningar så som vägar och ledningssystem.

Sidan uppdaterades: