Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enheten för fastighetsförvaltning

42 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Therese Alvén

Therese Alvén

Enhetschef

Enheten för fastighetsförvaltning

Enheten för fastighetsförvaltning ansvarar för att säkerställa lokal-, och bostadsförsörjning för välfärdsverksamheter samt förvalta kommunägd mark utanför detaljplan eller mark som inte på annat sätt ska skötas enligt särskilda regelverk eller föreskrifter.

Inom ansvarsområdet verkar enheten för att utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, bygga, upplåta och vid behov även förvärva och försälja fastigheter.

Naturmark som inte ligger i anslutning till en verksamhet sköts av enheten offentlig utemiljö.

Enhetens övergripande mål

 • God ekonomisk planering med styrning, kontroll och uppföljning
 • Affärsmässighet och hållbarhet
 • Nöjda kunder
 • Modern och utvecklande arbetsplats
 • Tydliga processer

Enheten består av tre grupper

 • Bostadsförsörjning tillgodoser behovet av bostäder som finns i kommunen. Vi är ansvariga för tidsbegränsad uthyrning av dessa bostäder till Nackabor. Bostäderna avser etablering av nyanlända, ensamkommande unga, tillfälligt boende, omsorgsboenden; sociala kontrakt, träningslägenheter och LSS (grupp- och servicebostäder).
  Gruppchef: Josefin Briland

 • Lokalförsörjning är byggherre, fastighetsvärd och hyresvärd till kommunens egna verksamheter. Vi säkerställer fastigheternas funktioner och värde samt är motpart till andra fastighetsägare vid inhyrning och förvaltar fastigheter och byggnader som kommunen äger eller hyr in. Det är alla kommunens välfärdsfastigheter och administrativa lokaler samt sporthallar, föreningslokaler, brandstation och bibliotek.
  Gruppchef: Per Hallsten

 • Mark- och fastighetsutveckling ansvarar för långsiktig förvaltning av kommunägd mark och förvaltar bland annat de arrenden och tomträtter som kommunen upplåter. Gruppen ansvarar även för utredningar i tidiga skeden av projekt kopplade till kommunens lokalbehov. Arbetet innebär beställarstöd till verksamheterna samt tidiga utredningar och förstudier för överlämning till genomförandeorganisation. Gruppchef: Emelie Bjurå

Sidan uppdaterades: