Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Enheten för fastighetsförvaltning

38 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Kersti Hedqvist

Enhetschef

Enheten för fastighetsförvaltning

Enheten för fastighetsförvaltning ansvarar för att säkerställa lokal-, och bostadsförsörjning för välfärdsverksamheter samt förvalta kommunägd mark utanför detaljplan eller mark som inte på annat sätt ska skötas enligt särskilda regelverk eller föreskrifter.

Inom ansvarsområdet verkar enheten för att utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, bygga, upplåta och vid behov även förvärva och försälja fastigheter.

Enheten bildades 1 oktober 2017 och består idag av tre grupper, mark- och fastighetsutveckling, bostadsförsörjning och lokalförsörjning samt ledning, utvecklings- och funktionsstöd.

Enhetens övergripande mål

• Ekonomi i balans
• En sund och utvecklande arbetsplats
• Öka värdet och nyttan av beståndet
• Ordning och reda i administrativa system och processer
• Kundorientering

Enheten består av tre grupper

 • Bostadsförsörjning bevakar tillgång och efterfrågan av bostäder för de behov som finns i kommunen. Det gäller etablering av nyanlända, ensamkommande unga, tillfälligt boende, omsorgsboenden; sociala kontrakt och träningslägenheter samt LSS-boenden och äldreboenden.
  Gruppchef: Josefin Briland
 • Lokalförsörjning förvaltar fastigheter och byggnader som kommunen äger eller hyr in, det kan vara lokaler för förskola, skola, gymnasium, äldreomsorg och övrig omsorg, kommunens administrativa lokaler och kontor samt övriga lokaler så som sporthallar, föreningslokaler, brandstation och bibliotek.
  Gruppchef: Per Hallsten
 • Mark- och fastighetsutveckling ansvarar för långsiktig förvaltning av kommunägd mark, det kan vara mark som t.ex. kvartersmark, industrimark och övrig mark.
  Tf. gruppchef: Kersti Hedqvist

Sidan uppdaterades: