Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunikationsstaben

Vi kan kommunikation!

20 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Henrik Kelfve

Henrik Kelfve

Kommunikationsdirektör

Om kommunikationsstaben

Vi arbetar för att göra Nacka kommun till en kommunikativ organisation genom att driva på och stödja andra enheters kommunikationsarbete.

Enheten utbildar och stöttar chefer, medarbetare och kommunikatörer i bland annat kommunikationsplanering, mediestrategi, webbpublicering och grafisk form.

Enheten ansvarar också för att utveckla och samordna en del gemensamma kommunikationskanaler och verktyg. Till exempel har enheten ett övergripande ansvar för kommunens webbplats nacka.se. Att följa upp kommunens kommunikationsarbete ingår också i ansvaret.

Ny kommunikationsstrategi

Nästa vecka fattar kommunstyrelsen beslut om en ny kommunikationsstrategi, som syftar till att kommunen ska bli ännu bättre på att kommunicera med dem vi är till för. Vi ska bli tydligare, mer öppna och tillgängliga och bjuda in till dialog.

Ny guide om källkritik på internet

Nu har Internetstiftelsen kommit med en ny guide, denna gång om källkritik på internet. Den hjälper dig öva upp ditt källkritiska tänkande så du undviker att bli lurad.

Nacka.se - för dig som är anställd

Nacka.se är en webbplats för alla – både medarbetare och Nackabor. Men det finns viss information och några funktioner som bara kan ses och användas av inloggade medarbetare. Här får du som är anställd veta mer om hur du gör för att kunna använda nacka.se fullt ut.

Sidan uppdaterades: