Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Natur- och trafik samt fastighetsprocessen

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Poa Hellqvist

Poa Hellqvist

Trafik- o fastighetsdir

Om processerna

Offentlig utemiljö ansvarar för all kommunalägd mark som är allmänt tillgänglig, till exempel vägar, parker och naturmark. Trafikenheten ska ge Nacka trafiksäkerhet och god framkomlighet. Fastighetsenheten tillhandahåller lokaler och anläggningar som behövs för kommunens verksamheter genom att bygga, utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter och de lokaler som hyrs in från andra fastighetsägare.

Poa Hellqvist är trafik- och fastighetsdirektör och stödjer enheterna för offentlig utemiljö, trafik och fastighet gällande deras arbete med mål, uppföljning och resultat. Enhetscheferna är ansvariga för att styra och leda den operativa verksamheten inom varje enhet.

Enheterna som ingår är:Sidan uppdaterades: