Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Natur- och trafik samt fastighetsprocessen

Mats Bohman

Mats Bohman

Trafik- o fastighetsdir

Om processerna

Natur- och trafikprocessen ska ge Nacka en attraktiv och välskött utemiljö, rent vatten i våra sjöar och vattendrag och god framkomlighet. Fastighetsprocessen tillhandahåller de lokaler som behövs för kommunens verksamheter genom att bygga, utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter och de lokaler som hyrs in från andra fastighetsägare.

Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör stödjer natur- och trafiknämndens arbete med mål, uppföljning och resultat och ansvarar för samordning av natur- och trafikprocessen som innefattas av tre myndighets- och huvudmannaenheter. Enhetscheferna är ansvariga för att styra och leda den operativa verksamheten inom varje enhet.

Enheterna som ingår i natur- och trafikprocessen är:

Mats ansvarar också för fastighetsprocessen där bygggruppen inom enheten för bygg och anläggning, se ovan och enheten för fastighetsförvaltning ingår.

Sidan uppdaterades: