Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

E-handelsportalen

I e-handelsportalen finns information om inköp genom elektroniska inköpssystem mot avtalade leverantörer samlat. Själva inköpet görs i UBW.
Till e-handelsportalen

Representation

Utifrån visionen om öppenhet och mångfald är det av stor vikt att förtroendevalda och medarbetare arbetar förebyggande för att förhindra oegentligheter i kommunens verksamhet. Nacka kommuns förhållningssätt och grundläggande principer till representation, jäv och
bisysslor framgår av policyn för dessa områden.
Policy: Mutor, jäv, representation och bisysslor (pdf)

Tilläggas ska att Välfärd samhällsservice inte bekostar alkohol i samband med intern eller extern representation. Detta skiljer sig från kommunens riktlinjer enligt beslut av Välfärd samhällsservice ledningsgrupp.

Sidan uppdaterades: