Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är en investering?
En årlig investeringsram
Hur påverkar investeringen resultatet?
När är det en investering?

Rutin för investeringar
Blankett för investering

Vad är en investering?

En årlig investeringsram

Välfärd samhällsservice har en årlig investeringsram. Produktionsdirektör fattar beslut om hur denna ska användas.

Hur påverkar investeringen resultatet?

När ett inköp klassificeras som en investering istället för som en kostnad blir effekten att kostnaden inte omedelbart tas på resultaträkningen innevarande period. Kostnaden tas istället som avskrivning under den bedömda ekonomiska nyttjandetiden.

Den vanligaste nyttjandetiden för en investering är 5 år.

Ett exempel: Ett inköp görs i slutet av år 1 på 500 tkr. Hade det varit ett inköp som inte går att klassificera som investering hade hela kostnaden tagits på resultaträkningen år 1. Om inköpet klassificeras som investering med en nyttjandetid på 5 år blir kostnaden för år 1 noll. Istället får vi en kostnad år 2-6 på (500 tkr / 5 år =) 100 tkr per år

När är det en investering?

Ett inköp ska klassificeras som investering när följande kriterier är uppfyllda:

 • Inköpet avser en tillgång som är tänkt att användas under längre tid. Minst 3 år.
 • Värdet (exkl moms) uppgår till 100 tkr eller mer (det samlade värdet, oavsett om det är uppdelat på olika fakturor).
  • Det kan vara flera inköp understigande 100 tkr som har ett naturligt samband och tillsammans uppgår till minst 100 tkr (exkl moms). Exempel på detta kan vara ett nytt möblemang för ett verksamhetsområde/affärsområde. De enskilda delarna (soffor, fåtöljer etc) har ett inköpsvärde understigande 100 tkr, men det sammantagna värdet överstiger 100 tkr.
  • Inköpen behöver inte röra ett enskilt ansvar, utan kan gälla ett verksamhetsområde eller affärsområde.
 • Hela tillgången ska tas i bruk samtidigt.

Observera att det inte finns valfrihet kring om ett inköp ska vara investering eller direkt kostnadsföras. Om ovanstående kriterier är uppfyllda ska inköpet klassificeras som investering.

Rutin för investeringar

 1. Verksamhetschefer fyller i investeringsblankett som ska stämmas av med och skrivas under av affärsområdeschef
 2. Produktionsdirektör skriver under blanketten och ger därmed klartecken för investering
 3. Affärsområdeschef skickar underskriven investeringsblankett till controller för att få ett projektnummer upplagt
 4. Controller återkopplar projektnummer till verksamhetschef
 5. Verksamhetschef meddelar projektnumret till aktuella fakturamottagare
 6. Vid kontering av fakturor: boka på lämpligt konto (kto-klass 6 eller 7) och säkerställ att projektnumret är angivet.
  Om ni gör beställningar från exempelvis IKEA där ni både köper sådant som ska till investering och även annat, så skicka fakturan till controller för uppdelning innan ni konterar.
 7. Meddela controller när samtliga fakturorna för investeringen är attesterade och projektet är redo att stängas
 8. Controller ser till att investeringen flyttas till anläggningsregistret och börjar skrivas av (det vill säga, efter detta börjar ni få kostnader i form av avskrivningar).

Blankett för investering

Blankett investeringsförfrågan - intern VSS.xlsx

Sidan uppdaterades: