Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mallar

Mallar är användbara för olika typer av beräkningar. Om du har önskemål om andra mallar som är anpassade efter specifika omständigheter i din verksamhet kontakta controller.

Beräkning kostnad tjänst 2022

Instruktion för mall för beräkning kostnad tjänst.docx
Observera att länken endast går till en instruktion och information om mallen. Detta eftersom mallen endast är för internt bruk inom Välfärd samhällsservice och därför finns på Q där chefsbehörighet krävs.

Mallen används för att beräkna kostnad för en tjänst. Den används genom att lägga in relevant information och välja alternativ från rullister i de fall detta anges.

Mallen anger dels årskostnad och dels timkostnad utifrån inmatade antaganden. Det går även att välja om OH-delarna ska inkluderas i beräkningen eller om det ska vara exklusive OH-delarna.

Sidan uppdaterades: