Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kalender
Tid
08:30 - 10:30
Plats
Digitalt via Microsoft Teams
Adress
Digitalt via Microsoft Teams
Målgrupp
chefer

Lärlabb med fokus på yttrandefrihet och lojalitet

I Lärlabbet synliggörs var gränsen går mellan yttrandefrihet och lojalitet för kommunanställda och vad vi som arbetsgivare får göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten.

I Lärlabbet varvas enskilda reflektioner och dialog i grupper med expertkommentarer från jurist från Starck & Partner som konkretiserar med rättsfall från Arbetsdomstolen och med JO-uttalanden vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet.

Lärlabbet genomförs av Oscar Fredriksson, jurist och Affärsområdeschef utredningar på Starck & Partner. I Lärlabbet lyfts även frågor kring lojalitet, samarbete och arbetsledningsrätten fram med koppling till att agera professionellt i alla led - och att som arbetsgivarföreträdare förebygga och hantera beteenden som inte hör hemma på en arbetsplats.

Stark & Partner är Nacka kommuns expertresurs för utveckling, stöd och utredning inom arbetsmiljöområdet. Oscar Fredriksson kommer även att lyfta fram fallgropar och framgångsfaktorer kopplat till anmälningar och utredningar ur såväl ett arbetsgivarperspektiv som medarbetarperspektiv.

Fackliga företrädare, HR och Elisabeth Carle, HR-direktör medverkar.

Har du frågor som du vill att vi belyser i detta seminarium kan du ställa de här.

Välkommen att delta vid något av följande tillfällen:

Den 7 november kl. 14.30 – 16.30 i Nackasalen, stadshuset. Här anmäler du dig till lärlabbet i stadshuset.

Den 15 november kl. 08.30 – 10.30 digitalt via Teams. Klicka här för att ansluta dig till lärlabbet via Teams.

Sidan uppdaterades: