Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kalender
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Konferenssal intill Nacka aula
Adress
Griffelvägen 11, Nacka

Utbildning otillåten påverkan

Utbildningen ökar kunskapen om hur man kan förebygga samt hantera hot, våld, trakasserier samt korruptionsrisker. Syftet är att skapa en samsyn i hur arbetet med skydd mot otillåten påverkan bäst kan organiseras och stärkas.

För flera verksamheter och funktioner i Nacka kommun finns risk för otillåten påverkan i form av hot, våld, trakasserier, skadegörelse och korruptionsförsök. Detta är delvis ett växande problem i samhället och det är viktigt att vi har rätt kompetens och förutsättningar att minimera risken för att detta ska uppstå. För att öka vår förmåga att hantera den här typen av situationer bjuder därför säkerhetsfunktionen in alla berörda medarbetare i Nacka kommun till en workshop arrangerad av Säkerhetskonsulterna, Säkkon, ett auktoriserat säkerhetsföretag som erbjuder utbildning, rådgivning och kontrolltjänster som skyddar mot brott, bränder och ohälsa. Läs mer om Säkkon här.

Målgrupp

Utbildningen är öppen för alla medarbetare, chefer och skyddsombud i Nacka kommun som arbetar med tillsynsfrågor, upphandling, myndighetsutövning eller har täta medborgarkontakter. Den passar särskilt väl för personal som arbetar med ekonomiskt bistånd, familjevård, prevention men även närbesläktade områden, exempelvis ungdomsgårdar, fältassistenter och medborgarservice men även annan myndighetsutövning såsom bygglov, alkoholtillstånd och kommunal tillsyn.

Innehåll

Utbildningen är cirka 2.5 timma lång inklusive raster och är uppbyggd i två steg:

  1. Former av otillbörlig och otillåten påverkan
  • Gränsdragningar mellan tillåten och otillåten påverkan
  • Fallbeskrivningar och exempel
  1. Spel på temat otillåten påverkan som tar upp:
  • Rutiner som ökar säkerheten
  • Dilemman som kan uppstå i säkerhetsarbetet
  • Åtgärder som kan vidtas vid säkerhetsincidenter

Utbildningen utgår från verkliga exempelfall och syftar till att ge konkreta arbetssätt för hur man förebygger och hanterar besvärliga och hotfulla situationer.

Anmälan - utbildning otillåten påverkan

EVENEMANGET ARRANGERAS ÄVEN PÅ DESSA DATUM

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3109893,"lng":18.1538826},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\">Griffelvägen 11, Nacka</div>"}]}

Sidan uppdaterades: