Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Frågor och svar om extratjänster

28

Är en extratjänst SGI grundande?


Svar:

Ibland får en arbetsgivare bidrag för att ha någon anställd. Arbetsgivaren betalar då ut lön till den anställda, och får sedan finansiering för hela eller delar av kostnaden för detta från annat håll. Det kan till exempel vara fråga om olika typer av lönebidrag, nystartsjobb m.m. som administreras av Arbetsförmedlingen eller EU-bidrag eller stipendier. Hur arbetsgivaren finansierar en anställning spelar inte någon roll för SGI, det avgörande är om den försäkrade får inkomst av arbete. Detsamma gäller vid praktik och liknande, om den försäkrade får betalt av arbetsgivaren för utfört arbete så kan inkomsten ingå i SGI.

Fick du svar på din fråga?
16

Vilket ansvar har jag som chef i själva rekryteringen?


Svar:

Du behöver inte delta i rekryteringen utan får en slutkandidat presenterad från Arbetsmarknadsgruppen efter att de har matchat individ mot den/de tjänster du erbjuder.

Om det finns fler sökande till en plats och du som arbetsgivare har som ambition att anställa personen efter genomförd Extratjänst kan du givetvis, om du vill, delta i rekryteringsarbetet.

Fick du svar på din fråga?
14

Vem introducerar individen vad som gäller anställningsformen Extratjänster?


Svar:

Det är arbetsmarknadsgruppen som informerar personen vad som gäller själva anställningsformen och vad som krävs t ex utdrag från belastningsregistret osv. Du som arbetsgivare ser till att personen som börjar på en extratjänst hos dig får en praktisk introduktion på arbetsplatsen såsom brandföreskrifter, vart man äter lunch etc.

Fick du svar på din fråga?
13

Vilka krav kan jag som arbetsgivare ställa på de som kan vara aktuella för tjänster i vår verksamhet? Tex vad gäller språklig kompetens, förkunskaper etc.


Svar:

Det fångar arbetsmarknadsgruppen upp redan när vi designar våra olika inriktningar tillsammans med dig som arbetsgivare. Detta för att säkerställa bästa matchningen mellan individ och arbetsplats.

Fick du svar på din fråga?
13

Extratjänst finns redan inom Nacka kommun. Vad är skillnaden för mig som arbetsgivare i den satsning som görs nu?


Svar:

Nytt är att Arbetsmarknadsgruppen inom Välfärd samhällsservice i den här satsningen har en samordnande funktion för Extratjänst. I deras ansvar ligger att hålla i kontakterna med arbetsgivare, arbetstagare och med Arbetsförmedlingen. Du som arbetsgivare vänder dig till dem eller till Extratjanst@nacka.se med alla eventuella frågor som rör Extratjänst.

Fick du svar på din fråga?
12

Vad händer efter att en person varit 12 månader i extratjänst?


Svar:

Under hela perioden sker en löpande uppföljning med både arbetstagare och arbetsgivare för att följa hur det går och för att tex kunna identifiera eventuella behov av kompetensutveckling. Exempelvis kan en person som fungerar bra och som är intresserad av att vidareutvecklas för att kunna bli anställningsbar i verksamheten, ges möjlighet att studera på deltid samtidigt som Extratjänsten förlängs ytterligare 12 månader.

Det kan även inträffa att en person förlängs på arbetsplatsen via introduktionsjobb eller nystartsjobb. Även dessa anställningsformer är subventionerade men anställningsformen är mer fördelaktig för den enskilde individen då lönen blir pensions- och a-kassegrundande. Det är arbetsförmedlingen som fattar beslut om förlängning på arbetsplatsen oavsett subventionerad anställning.

Läs mer om introduktionsjobb här.

Läs mer om nystartarjobb här.

Fick du svar på din fråga?
12

Målet är att Nacka kommun ska ha 150 personer i Extratjänst före årsskiftet, för vilka gäller det målet?


Svar:

Målet omfattar verksamheter där Nacka kommun är arbetsgivare, det vill säga anställda under Nacka kommuns organisationsnummer. Antalet utgår från den kvot nyanlända som anvisats till kommunen.

Fick du svar på din fråga?
11

Hur går det till om civilsamhället (föreningar och trossamfund) är intresserad av att anställa en person som Extratjänst?


Svar:

Det är Arbetsförmedlingen som godkänner om en person har rätt till en Extratjänst. Ideella föreningar (idrottsföreningar samt registrerade trossamfund) som främjar social verksamhet eller omsorg om barn och ungdom måste skicka in senaste årsrapporten där det framgår vilka personer som är firmatecknare och sitter i styrelsen till Arbetsförmedlingen. Personnummer måste framgå.

Fick du svar på din fråga?
11

Vem håller i matchningen mellan individ och arbetsplats?


Svar:

Arbetsmarknadsgruppen inom Välfärd samhällsservice sköter matchningen så att ”rätt” person hamnar på ”rätt” arbetsplats. Det är även arbetsmarknadsgruppen som håller i all kontakt med Arbetsförmedlingen.

Fick du svar på din fråga?
9

Finns det möjlighet för en medarbetare att få utbildning under tiden hen är anställd i Extratjänst


Svar:

Ja. Redan initialt fångar arbetsmarknadskonsulenten inom arbetsmarknadsgruppen upp vad för slags utbildning personen skulle behöva för att kunna bli anställningsbar efter Extratjänsten

Fick du svar på din fråga?
8

Handledning – vem kan få det och vad innebär det för mig som arbetsgivare?


Svar:

Det finns möjlighet att få ett handledarstöd motsvarande 3 250 kronor de första tre månaderna, därefter 2 500 kronor i ytterligare tre månader. Det är Arbetsförmedlingen som gör bedömningen om ekonomiskt stöd för handledning ska beviljas. För den som utses till handledare finns en webbaserad handledarutbildning.

Fick du svar på din fråga?
6

Hur stor del av arbetstiden kan läggas på studier?


Svar:

Den som har en extratjänst har möjlighet att studera upp till 49 procent av arbetstiden. Det kan vara språkundervisning via svenska för invandrare (SFI)/ svenska som andraspråk (SVA) och/eller lämplig komvuxkurs, till exempel påbörja utbildning att bli undersköterska. Arbetskonsulenterna stämmer tillsammans med arbetsgivaren av hur mycket tid som ska läggas på studier.

Fick du svar på din fråga?
4

Finns det fackliga krav att ta hänsyn till vad gäller lönenivå?


Svar:

Enligt kollektivavtal som Nacka kommun har utgår man från individuell lönesättning. Utifrån personens kompetens och erfarenhet sätter du som anställande chef förslag på lön som du ser motsvarar det personen kan åstadkomma inom den inriktning hen anställs. Den föreslagna lönen stäms av med kommunal som ska godkänna den lön som föreslagits.

Fick du svar på din fråga?
4

Hur finansieras en Extratjänst? Vad kostar det mig som arbetsgivare?


Svar:

Extratjänst finansieras med stöd från Arbetsförmedlingen. Stöd lämnas med 100 procent av lönekostnaden, dvs bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter upp till 20 000 kr per månad. Du ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner enligt det kollektivavtal som finns i branschen. Om lönen överstiger 20 000 kronor är det du som arbetsgivare som bekostar detta.

Fick du svar på din fråga?
0

Vad gäller för sekretess? Till exempel att en person i extratjänst hamnar i sammanhang där känsliga frågor kring kunder diskuteras. Om språkliga brister finns, vem säkrar att personen i fråga har förstått vad sekretessen innebär?


Svar:

Alla medarbetare, oavsett anställningsform, som jobbar inom områden där sekretess ingår ska informeras om vad det innebär och skriva under en sekretessförbindelse. Arbetsplatsen ansvarar för att detta görs. Vad gäller utdrag från belastningsregistret initieras frågan redan innan det blir aktuellt med en anställning, om så krävs.

Fick du svar på din fråga?
0

Vad gäller för ansvarsfrågan i olika situationer? Får en person i extratjänst vara ensam med en kund/gå ensam på promenad med en kund? Om något händer en kund när han/hon är ensam med en person i extratjänst, vem bär ansvaret då?


Svar:

Personen är anställd på arbetsplatsen och täcks av de försäkringar som finns och kan således vara ensam med kunder till exempel vid promenad. Däremot ska personen inte uträtta arbetsuppgifter där det krävs specifik utbildning.

Fick du svar på din fråga?
0

Om jag märker att en medarbetare som jag anställt i Extratjänst inte funkar för den tänkta uppgiften, vilken möjlighet har jag då som arbetsgivare att avbryta tjänsten? Hur går jag tillväga om jag hamnar i den situationen?


Svar:

Utgångspunkten är att göra en bra matchning från start så att förväntningarna hamnar rätt både hos dig som arbetsgivare och för den som får tjänsten. Om du som arbetsgivare har frågor eller bedömer att det finns problem vänder du dig till aktuell arbetskonsulent eller till Extratjanst@nacka.se.

Om det inte går att hitta en lösning kan det innebära att Extratjänsten avslutas.

Fick du svar på din fråga?
0

Vad ligger i Arbetsmarknadsgruppens ansvar?


Svar:

Arbetsmarknadsgruppen ansvarar för att matcha individ till jobb, följa upp under anställningen och ge individerna stöd för att hitta en mer långsiktig lösning med arbete eller studier efter avslutad Extratjänst, samt att guida till andra stödinsatser. De ansvarar även för att stötta de arbetsplatser som anställer medarbetare på Extratjänst.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: