Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Träffa chefskollegor i nätverksmöte för en friskare arbetsplats

Effektivare möten, tydligare spelregler och friskare medarbetare. Hör andra chefer berätta om hur de arbetar för en frisk och välfungerande arbetsmiljö.

Datum och tid: Onsdag 16 november klockan 08.30-11.30
Plats: Nackasalen

Hör chefer från olika delar av Nacka kommun dela med sig av sina erfarenheter och goda exempel. Det finns också utrymme för diskussion och dialog mellan mötesdeltagarna.

Tuula Aula, förskolechef, Tydlighet ger hållbart medarbetarengagemang och friska medarbetare
Christian Erenrot, enhetschef Välfärd samhällsservice Idrottsdrift, Att arbeta med social arbetsmiljö i workshopform
Eva-Lotta Allegri, enhetschef redovisningsenheten, Vårt arbete med spelregler
Linda Melander, enhetschef personalenheten, ”Bättre möten” – ett verktyg för balanserad kommunikation utvecklat av Suntarbetsliv
Ulrika Hjertzell, biträdande rektor – Promenadmöten – en kreativ väg framåt
Jenny Rosengren, biträdande rektor – ”Vår arbetsmiljö”- så använder vi verktyget som är utvecklat av Suntarbetsliv

Anmäl dig här

Sidan uppdaterades: