Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Tillsammans för en bättre arbetsmiljö

Ellinor Egefors, biträdande enhetschef vid Sociala kvalitetsenheten och skyddsombudet Gabriella Nyhäll har nyss gått Nackas arbetsmiljöutbildning. Och de omsätter redan kursen i praktiken.

- Det är lätt hänt att som chef prioritera bort en arbetsmiljöutbildning och tro att det är något som jag redan har gjort och därför kan. Men all kunskap behöver fyllas på och uppdateras, säger Ellinor Egefors.

De har båda nyligen avslutat de sex modulerna i utbildningen. De är nöjda med upplägg och innehåll och framhåller – båda – att en styrka med kursen var att den är gedigen och heltäckande.

Redan förändringar

- Vi fick en grund för hur vi ska förstärka arbetsmiljöarbetet. Vi har redan gjort en del förändringar, bland annat nya mötesformer och att skyddsombud ska vara med i fler forum, säger Ellinor Egefors.

Som skyddsombud har Gabriella Nyhäll alltid arbetsmiljön på sitt bord. Att hon skulle gå kursen var därför naturligt. Men hon ser en stor styrka i att chefer och skyddsombud går gemensamt.

Lättare med chefen på banan

- Ett skyddsombud kan få nya idéer om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förstärkas och utvecklas. Men det är lättare att få gehör – och mandat – om chefen är på banan från början och har fått ta del av samma information, säger hon.

Gabriella Nyhäll framhåller att en styrka med utbildningen var den tydliga forskningsanknytningen som gjorde att innehållet kändes relevant, trovärdigt och aktuellt.

- Det var också ett pedagogiskt bra upplägg och ett varierat kursmaterial med filmer, poddradio och skriftliga underlag, säger hon.

De tror båda att det är lätt att arbetsmiljöfrågan uppfattas till att handla om fysiska åtgärder som skrivbordshöjd och belysning när begreppet är mycket vidare än så.

Omorganisation

Sociala kvalitetsenheten består av medarbetare med olika utbildningsbakgrund och med expertkunskap inom flera ämnesområden. Om ett par månader genomgår enheten en stor omorganisation. I samband med detta blir innehållet i arbetsmiljöutbildningen särskilt aktuellt då frågorna måste ses över. Ett praktiskt exempel de nu kan omsätta i praktiken är aktuella verktyg för den obligatoriska risk- och konsekvensanalysen.

- Vi kände inte till att vi skulle omorganiseras när vi påbörjade utbildningen, men nu är vi inne i en process som gör den ännu mer användbar. Vi fick med oss exempel på friskfaktorer från olika arbetsplatser, något som vi nu tar med oss i vår nya organisation, säger Ellinor Egefors

Nu pågår en ny omgång av arbetsmiljöutbildningen och till hösten, den 3 oktober startar den upp på nytt igen. Redan nu går det bra att som chef och skyddsombud gå in och anmäla sig tillsammans till höstens utbildning .

Läs mer och anmäl dig här

Nätverksfrukost för chefer om arbetsmiljöarbete

Den 28 april vid en nätverksfrukost för chefer, "Våga göra - enkla och effektiva verktyg för att starta och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet" presenteras två av verktygen från arbetsmiljöutbildningen av två tidigare deltagare. De berättar om hur de startat upp och skapat dialog i arbetsmiljöarbetet med hjälp av dessa verktyg.

För mer information och anmälan till nätverksfrukostför chefer

Om du har frågor om arbetsmiljöutbildningen, kontakta
Anna-Maria Olander Jahnsson, HR-utvecklare och kursledare.

Sidan uppdaterades: