Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Enheter med kundfokus i ny form vässas - två linjer med en väg in

Enheterna serviceenheten och Kontaktcenter har i flera år haft uppdelningen Nackabor och interna kunder. Från den 1 februari 2019 organiseras nya enheter i stället i en första och andra linje.

Två nya serviceenheter

Nacka kundserviceenhet med cirka 45 medarbetare, kommer att ansvara för service i första linjen. Där återfinns bland annat telefoni, reception och servicecenter. En administrativ serviceenhet med cirka 30 medarbetare kommer att ansvara för administration, informationshantering och service i andra linjen.

Två linjer med en väg in

Båda enheterna kommer fortsatt att ha en nära samverkan och gemensamma mål. Första linjen ska stötta andra linjen genom att besvara enkla frågor. En kontaktväg in gör det enklare för kunderna, dessutom blir det ytterligare fokus på själva kundmötet. Andra linjen ska besvara de mer komplexa frågorna samt utföra enklare handläggningsärenden. Den administrativa kompetensen samlas därmed på en enhet.

Kundserviceenheten, första linjen:

 • Telefoni
 • Reception
 • Servicecenter
 • Arbetsplatsservice inkl. ronderingsuppdragen
 • Fastighetssupport
 • Gruppen som jobbar med förnyelse av stadshuset
 • Stadsbyggnadsservice

  Enhetschef: Georgios ”Jugge” Katsikiotis, Gruppchef: Ann-Marie Andersson

Administrativa serviceenheten, andra linjen:

 • Kommunarkiv, förvaltning och utveckling e-arkiv
 • Närarkiven
 • Registratur, ärendehantering, förvaltning och utveckling Platina
  Bokningsgruppen
 • Administrativ service mot Nackaborna och enheterna, enklare handläggning, vigseladministration, tolkbokningar mm
 • Användarnära service, internt stöd med administration
 • Näringslivssamordning

  Enhetschef: Ingrid Mohlin Biträdande enhetschef: Anders Larsson

Har du frågor om de nya enheterna? Tveka inte att kontakta enhetscheferna Georgios ”Jugge” Katsikiotis eller Ingrid Mohlin.

Sidan uppdaterades: