Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Telefoniproblemen och ersättning för krångel

Efter långvariga problem med telefonitjänsten har vi nu nått en överenskommelse där Telenor kompenserar för bristerna, något som kommer alla till godo.

Sedan driftsättningen av Telenors telefonilösning 2017 har det varit återkommande problem, något som varit ett stort bekymmer för alla drabbade. I nuläget har Telenor levererat den funktionalitet som vi efterfrågat, men stabiliteten i driften varierar tyvärr fortfarande. Telenor tar fram en ny handlingsplan för detta.

Kompensation och utvecklingspott

Nacka kommun har fått ekonomisk kompensation från Telenor som innebär en sänkning av månadspriset för mobila anknytningar, vilket kommer alla enheter som använder tjänsten tillgodo. I kompensationen ingår även en utvecklingspott som ska användas för att vidareutveckla telefonitjänsten. Potten kommer bland annat att förstärka telefonitäckningen inomhus på platser där den idag är bristfällig.

Tack för tålamod

Digitaliseringsenheten vill passa på att framföra ett stort tack till alla som håller ut med störningarna och anstränger sig för att felanmäla - ibland samma fel upprepade gånger. Felanmälningarna är mycket värdefulla i vår dialog med leverantören, både för själva felsökningsarbetet och som underlag för kompensationen.

Frågor?

Kontakta Brita Molavi Rösblad, digitaliseringsenheten, tfn 08-718 94 73.

Sidan uppdaterades: