Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juridik

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning

Varför bedriver Nacka kommun kamerabevakning?

Nacka stadshus ska vara en öppen och välkomnande plats för alla. Mot detta behöver vi göra en avvägning mot Nackabornas och medarbetarnas trygghet.

I stadshuset har det varit problematik med en hotbild mot anställda i reception, våld mellan besökare och ordningsvakt, skadegörelse, stölder och allmän osäkerhet i receptionen.

Syftet med kamerabevakning är att kunna dokumentera våldssituationer, skadegörelse, stölder med mera till polis och försäkringsbolag, avskräcka våld och öka den generella trygghetssituationen i och runt om Nacka stadshus. Syftet är också att öka tryggheten för ensamarbetande personal på morgonen och på kvällstid.

Kommunen anser däremot att under vissa tider av dygnet väger integritetsintresset högre än bevakningsintresset. Under dessa tider blir kamerabevakning begränsad eller stoppad. I anslutning till de bevakade platserna finns tydlig information om att kamerabevakning sker.

Kamerabevakningen i stadshuset sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Hur länge sparas filmerna?

Kamerorna i stadshuset visar inte bilder som kan ses i realtid utan materialet spelas in löpande och sparas i 72 timmar innan det raderas. Vid en eventuell brottsutredning kan materialet komma att sparas en längre period som en del i utredningen.

Mottagare av inspelat material

Tillgång till materialet har Nacka kommuns säkerhetschef och en it-tekniker på kommunen samt en operatör hos företaget som driftar systemet. Nämnda personer kommer endast bereda sig tillgång till materialet vid en allvarlig incident eller då ett brott begåtts. Materialet delas med polisen vid utredningar av brott eller vid allvarliga störningar av den allmänna ordningen. Inspelat material kan komma att bli en allmän handling och kan då begäras ut. Ofta råder dock sekretess för sådant material.

Materialet överförs inte till tredje land och det förekommer ingen ljudinspelning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakta oss

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du når oss på info@nacka.se och 08-718 80 00. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se, 08-657 61 00 eller imy@imy.se.

Sidan uppdaterades: