Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juridik

Rapportera oegentligheter

Som medarbetare i Nacka kan du rapportera om du misstänker att det förkommer oegentligheter, korruption och/eller allvarliga missförhållanden inom kommunens verksamheter. Funktionen kan användas om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan inom organisationen. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Tänk på

  • Har du allmänna synpunkter som rör ledarskap och arbetsmiljö med mera bör du i första hand prata med din närmsta chef eller chefens chef. Du kan även ta kontakt med en facklig företrädare i denna typ av frågor.
  • Du kan välja att vara anonym men tänk i så fall på att inte uppge dina personuppgifter i anmälan.

Hur anmäler jag?

Du mejlar internrevisionen@nacka.se. Ange aldrig känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter när du rapporterar via denna e-post. Dessa uppgifter kan hanteras i ett senare skede och i andra kanaler. Om du ändå bedömer att personuppgifter behöver framgå av din anmälan så måste Säkra meddelanden användas.

Vad händer sen?

Rapporteringen går till enhetschefen för juridik- och kanslienheten. Tillsammans med stadsjuristen görs en bedömning om hur rapporteringen bör behandlas vidare.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om otillåten påverkan? Mer om otillåten påverkan.

Sidan uppdaterades: