Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista för klarspråk

Använd checklistan som stöd när du ska skriva eller granska en text.

1. Tänk på läsaren

Du behöver vara klar över varför du skriver och till vem du vänder dig. Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten? Vilka förkunskaper har läsaren?

2. Gör texten lätt att överblicka

Med hjälp av en tydlig och överskådlig struktur får läsaren vägledning genom texten. Dela in texten i stycken, använd underrubriker och lyft fram viktig information, till exempel med hjälp av punktlistor.

3. Skriv det viktigaste först

Börja med den information som är viktigast för läsaren. Skriv det som är minst viktigt sist.

4. Skriv kort

Skriv aldrig längre än nödvändigt och bara det som läsaren behöver veta. Skriv inte långa krångliga meningar och undvik onödigt långa ord. När du arbetar med längre texter, inled med en sammanfattning så att läsaren snabbt kan sätta sig in i vad texten handlar om.

Exempel: skriv om istället för avseende , mål istället för målsättning.

5. Använd ord som läsaren förstår

Skriv ord som läsaren känner igen. Använd inte svåra och ålderdomliga ord. Förklara när du måste använda svåra men nödvändiga ord, till exempel fackord.

Exempel: Skriv istället för erhålla, betala istället för erlägga.

6. Använd en naturlig ordföljd

Låt huvudverbet komma tidigt i texten. Huvudverbet är det som talar om vad någon gör eller vad som händer i texten.

7. Använd ett aktivt språk

En text blir lättare att förstå om läsaren direkt ser vem eller vilka som står bakom huvudverbets handling.

8. Krångla inte till det

Undvik att substantivera, alltså att göra om ord till substantiv.

Exempel: Skriv utbilda istället för genomföra en utbildning.

9. Tänk på textens utseende

Textens utseende betyder mycket för att göra en text lättläst. Raderna får till exmpel inte vara för långa. Radavstånd, valet av teckensnitt och teckenstorlek har också betydelse för läsbarheten.

10. Korrekturläs texten, ta hjälp av en kollega!

Har du korrekturläst din text? Man blir lätt blind för sin egen text, be en kollega kompisläsa.

Sidan uppdaterades: