Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är klarspråk?

Att skriva klarspråk är att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Att skriva vårdat

Att skriva vårdat innebär att följa den officiella språkvårdens rekommendationer. De finns samlade här:

Att skriva enkelt

Skriv enkelt genom att undvika invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, onödiga facktermer och ofullständig information.

Att skriva begripligt

Tänk på läsaren när du bestämmer vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning du tar upp saker och ting, hur du delar upp texten i stycken och hur du väljer rubriker.

Låt mottagaren och syftet styra

  • Vem är mottagaren?
  • Vad har mottagaren för frågor?
  • Vad har mottagaren för förkunskaper?
  • Vad vill du uppnå med texten?
  • Vad ska mottagaren göra/tänka/känna?
  • Vad är det viktigaste?
  • Vad ska stå först?

Text och form samspelar

För att innehållet i en text ska förmedlas på bästa sätt behöver texten ha en överskådlig disposition och en läsvänlig grafisk form. En luftig sida med en överskådlig text lockar till läsning. Lagom långa rader med lämpligt radavstånd, genomtänkt styckeindelning och informativa rubriker och mellanrubriker är några sätt att göra en text mer överblickbar.

Läs mer om text och form i Myndigheternas skrivregler. Hämta som pdf.

Sidan uppdaterades: