Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att skriva beslutsunderlag

I broschyren Rättssäkra beslut kan du läsa mer om hur du kan skriva i olika beslutsdokument.

Innehåll: tjänsteskrivelse, yttranden - svar på remiss, motioner, medborgarförslag och politikerinitiativ, myndighetsutövning gentemot enskild, beslut på delegation och personuppgifter i beslutsunderlag.

Ladda hem broschyren Rättssäkra beslut

Sidan uppdaterades: