Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens måndagsmöte 3 oktober

Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott sammanträder, kokningsrekommendation i Boo hävd, invigningar av skolor och aktivitetshus, Nacka bästa skolkommun, Nacka gymnasium lär "hur en kommun fungerar", "Ett bilfritt år" presenteras, kommunekologkonferens och kulturpromenader.

Kommunstyrelsen sammanträder

Många ärenden denna vecka där de flesta går vidare till Kommunfullmäktige. Bland veckans ärenden finns ett Yttrande till Stockholms läns landsting som rör del 2 av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Läs om alla ärenden här

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i veckan

Bland informationsärendena denna vecka finns ärendet som gäller rapportering och uppföljning av stadsbyggnadsprojekten under oktober 2016 och förslag om försäljning av fastigheter där
Nacka kommun planerar att sälja 15 samhällsfastigheter till fastighetsbolaget Hemsö. Affären innebär att Nacka kommun säljer ett blandat bestånd av fastigheter för 612 miljoner kronor. Det rör sig om 3 skolor, 10 förskolor och 3 andra objekt. De kommunala verksamheter som bedrivs i de fastigheter som säljs kommer att vara kvar och drivas precis som tidigare.
Läs om veckans ärenden här

Läs mer om fastighetsförsäljningen här

Kokningsrekommendationen är hävd

Nya provsvar på söndagen visade att kranvattnet i alla delar i Saltsjö-Boo åter är godkänt som dricksvatten. Ingen behöver alltså längre koka kommunalt kranvatten innan det används som dricksvatten. Läs mer här

Invigningar av skola och aktivitetshus

I förra veckan invigdes Inspira skola i Älta med både högtidliga och lekfulla inslag. Skolan som startades i augusti 2016 ligger i nyrenoverade lokaler i den tidigare Strandparkskolan. Inspira har just nu förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem. Skolan planerar att varje år starta en ny förskoleklass så att skolan växer naturligt.

Även Igelboda förskolas uterum – en aktivitetspaviljong - invigdes under förra veckan i samband med utbildningsenhetens verksamhetsbesök.

I veckan är det invigning av Boo Gårds nya förskola, "Lotsen". Invigningstal, rundvandring, invigning av konsten med mera. På Boo Gårds skola finns det plats för 160 barn på 8 avdelningar. Gården har utsmyckats med konst som barnen har skapat tillsammans med konstnär Roland Pettersson. Förskolan har fått utmärkelsen Miljöbyggnad silver, och är därmed Nacka kommuns första miljöbyggnad.

Bästa skolkommun - fina resultat i år igen

Nackas nior är trea i landet. Skolverket har redovisat betygsstatistik för eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2016. Nackas elever ligger på en tredjeplats efter Lidingö och Danderyd.
Utbildningsenheten har redovisat resultaten för Nackas skolor för utbildningsnämnden och i Skolverkets redovisning kan nu Nackas resultat jämföras med andra kommuners.

Nacka gymnasium studerar "hur en kommun fungerar"

Nacka gymnasiums elever kommer att vara i Nackasalen på förmiddagen 3 oktober, för att göra redovisningar för varandra i sitt arbete med lokal demokrati och påverkan.

Miljömål i Nacka: "Ett bilfritt år"

På fredag 7 oktober är det öppet morgonseminarium där Teo Enlund från KTH har bjudits in för att berätta om projektet "Ett bilfritt år" – ett projekt där tre familjer levt bilfritt under ett år - för att dela med sig av de erfarenheter och slutsatser de gjort hittills.

Kommunekologkonferens i Nacka

På torsdag 6 oktober är Nacka värd för kommunekologkonferensen för Stockholms län. Drygt 50 personer kommer till Nacka och 21 kommuner är representerade.
Kommunekologkonferensen är ett tillfälle att träffa kollegor över kommungränserna och diskutera aktuella och intressanta frågor inom friluftsliv och naturvård. Under förmiddagen presenteras och diskuteras aktuella ämnen medan eftermiddagen bjuder på en exkursion i Nacka kommun.

Ta en kulturpromenad eller två!

Kulturpromenader - upplev Nackas kulturhistoria genom att gå gratis promenader med guide. På helgerna anordnas kulturpromenader i olika delar av Nacka, lär dig mer om hur tidigare generationer levde och arbetade. Läs mer om Nackas kulturpromenader här

Medarbetarundersökningen

På fredag 7 oktober är sista dagen för att fylla i och svara på årets medarbetarundersökning. Hittills har cirka 50 procent av alla anställda i kommunen svarat på årets enkät.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens trappmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: