Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 21 november

Rådslag med näringslivet, stadsutvecklingsutskottet sammanträder, föreningsledardagar, studie om ungas livsstil, invigning av Ljustrådarna, stadsutvecklingsdagen, resultat av medarbetarundersökningen, 99 070 invånare i Nacka samt julmarknad i Nyckelviken

Rådslag med näringslivet

Staffan Ström, som är rektor för Komvux, har i samarbete med Värmdö haft rådslag med arbetsgivare i Nacka och Värmdö för att höra vilka kompetensbehov de har, vilka sorts personer de är i behov av att anställa, för att de sedan ska kunna anpassa utbudet i vuxenutbildningen så att den matchar arbetslivets efterfrågan. Det handlar om att få ut så många som möjligt i egenförsörjning, med fokus på att ge Nackas nyanlända möjlighet att utbilda sig till yrken där det finns en efterfrågan. Den 8 november hade de rådslag med byggbranschen och den 10 november med besöksnäring och handel.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott tisdag 22 november

Ärenden som behandlas är bland andra bostäder för sociala behov, där fokus just nu ligger vid planeringen för bostäder till nyanlända under nästkommande år. Det planeras även för omflyttning, för ungdomar som blir vuxna, totalt en planering för 680 personer. Just nu undersöks alla möjliga alternativ, från att hyra in från privatpersoner och privata fastighetsägare till egna nyproduktionsprojekt och externa aktörer. I nuläget finns boplats för runt 520 personer.
Här kan du läsa om Nackas dela kampanj

Vidare behandlas ett ärende om nybyggnation av en förskola i Älta. Älta ska växa och förtätas. Just nu väntas startbesked för att börja planlägga. Läs mer och om fler ärenden här KSSU\2016-11-22

Föreningsledardagar – Utmärkt förening och No Fall

Under förra veckan fick Stadshuset besök av föreningslivet där målet var att inspirera och skapa sammanhållning. Certifikat för Utmärkt förening delades ut samt stipendiet No Fall. Utmärkt förening är en utbildning på två år för föreningar som fokuserar på föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete. No Fall stipendiet är ett idrottsstipendium som årligen delas ut till en ungdom eller ungdomsförening som utfört en framgångsrik idrottsprestation. Det är fritidsnämnden som finansierar dessa dagar och de är till för att lyfta upp och tacka föreningsledarna för deras fantastiska arbete under året. Läs mer om föreningsledardagarna här

Utmärkt förening kan du läsa om här

Och om No fall här

Europas största studie om ungas livsstil

Nacka är utvalt att delta i studien Ung livsstil där syftet är att undersöka ungas engagemang i föreningar. Undersökningen är en del av en större studie, som genomförs sedan 30 år i ett antal kommuner i samarbete med Stockholms universitet och forskaren Ulf Blomdahl. Nacka deltog senast 1998 och kommer nu delta var fjärde år framöver för att kunna se en utveckling över tid samt kunna jämföra med andra kommuner. Med hjälp av undersökningen kommer det gå att kartlägga hur engagemanget kring föreningslivet ser ut bland Nackas ungdomar, vilket bland annat kommer att ligga till grund för Nacka kommuns planering av kultur och fritid för unga. Läs mer om studien här

Invigning av ”Ljustrådar på Nya gatan”

Projektet ”Ljustrådar på Nya gatan” ger en bild av hur området Nya gatan, i korsningen mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen, kommer att kunna se ut när det är färdigbyggt och hur gator och kvarter kan komma att vara utformade och ge en känsla av framtidens Nacka stad. Installationen tänds 21 november klockan 16:00 och kommer att finnas kvar till dess att husen börjar byggas på Nya gatan. Detta är ett samarbetsprojekt mellan exploatörerna som bygger husen på Nya gatan och Nacka kommun. Läs mer här

Stadsutvecklingsdagen

På onsdag äger den årliga stadsutvecklingsdagen rum, som tidigare år har kallats byggherreträffen. Runt 200 byggherrar är anmälda, både stora och mindre aktörer, sådana som bygger i Nacka och sådana om vill bygga i framtiden. Det är mycket på gång i Nacka vad gäller markanvisningar och planläggning vilket syns i det fullspäckat programmet, bland annat kommer gestaltning av framtida byggnader att diskuteras.

Medarbetarundersökningens resultat

Medarbetarundersökningen är klar och vi hade en hög svarsfrekvens på 89% i år. Generellt sätt ser resultatet väldigt bra ut. Välfärd och skola är det område som hamnade högst och Välfärd samhällsservice ligger på samma nivå som förra året. Vissa enheter inom stadshuset har lägre resultat än förra året men totalt sett har index nöjda medarbetare ökat. Ett problemområde finns kvar, samma som förra året, och det är personer som upplevs vara utsatta för nedsättande behandling på arbetsplatsen. Detta är ett värdegrundsarbete som fortfarande behöver arbetas med och utvecklas.

Aktuell folkmängd 99 070

Snart har Nacka kommun nått upp till 100 000 invånare! Planering för firandet av detta är i full gång. Det kommer inte att bli firande under ett tillfälle utan sammanlänkas med andra evenemang och aktiviteter som anordnas under året. Läs mer här

Julmarknad på första advent

Missa inte den årliga julmarknaden i Nyckelviken 11-16 på söndag - första advent. Det är en traditionell marknad med försäljning av allt från hemslöjd och textiler till honung och smycken. För barnen finns aktiviteter som ponnyridning och spökvind och för de som vill ha tilltugg finns varmkorv och glögg för försäljning. Ett hett tips är att lämna bilen hemma och ta sig dit kollektivt. Läs mer om vad som finns att göra här

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: