Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 28 november

Månadsbokslut oktober 2016, markanvisningar, skrivelse till regeringen, restaurangboxen är här, samhällsorientering för nyanlända, Öppet hus för tunnelbanan, studiebesök från Norrköpings kommun, Nackas grundskolor är i topp, Kvarnholmens nya skola heter Ebba Brahe, DigiGov toppledarforum, morgonseminarium om framkomlighet i Nacka, ALFA projektet samt stadsdirektörens blogg

Månadsbokslut oktober 2016

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2016. Årsprognosen är positiv för kommunen i helhet, för helåret ligger den nu på 50 miljoner mer än vad som tidigare uppskattats. Investeringarna är lägre än vad som ursprungligen tänkts, de ligger på ungefär 70 procent av vad som beräknats från början. Detta beror troligen på en brist av resurser både vad gäller personal och maskiner. Nacka kommun har även en historiskt låg skuldnivå. Ni kan läsa mer om detta här.

Större fokus på gestaltning i Nacka stad

Efter markanvisning har Kvarteret Brytaren mindre, vid Nya gatan, gått till Kungsmontage Entreprenad AB. Kommunstyrelsen har till 50 procent tittat på pris och till 50 procent på gestaltningsförslag när de valt entreprenör. Vidare har en marknadsanvisningstävling för Nya gatan etapp 3, hörnkvarteret, del av fastigheten Sicklaön 134:1 gått upp till förslag. 75 procent av utvärderingen av denna ska ligga vid gestaltningsförslag och 25 procent på pris. Dessa går att läsa mer om här

Nya förskolor

Kommunstyrelsen har inriktningsbeslut för ägande av förskolor. Detta gäller förskolor vid Lillängen och Dalängen, som förslagsvis kommer att markansvisas av en privat aktör. Till sist en befintlig förskola vid Baggensviksvägen i Boo där man kommer arbeta med att förbättra parkeringslösningar men som kommer föreslås att kommunen fortsätter äga. Mer information finns här

Skrivelse till regeringen

Kommunstyrelsen skriver till regeringen med anledning av att man kommer att ha svårt att få fram tillräckligt många bostäder till nyanlända innan årsskiftet, gentemot vad som tidigare bestämts. Kommunstyrelsen ber om tålamod och möjlighet att fortsätta med detta arbete under nästa år samt önskar en konstruktiv dialog tillsammans med regeringen.

Nu är restaurangboxen här

Restaurangboxen är ett tjusigt förpackat informationspaket som ska göra det lättare att göra rätt i frågor om alkohol. Alla företag med långvarigt serveringstillstånd i Nacka bjöds in till stadshuset den 23 november för att hämta sitt exemplar. Men all information finns även tillgänglig på nacka.se. Det går att läsa mer om boxen här
Hitta den digitala versionen här
Hitta Nackas öppna restaurangregister här

Samhällsorientering för nyanlända

I början av veckan höll SFI (svenska för invandrare) en utbildning i Samhällsorientering i Nacka stadshus. Kursen är totalt på 60 timmar och ämnar att ge kunskap i hur det svenska samhället fungerar, exempelvis hur man kan komma in på arbetsmarknaden. Förutom den generella utbildningen har Nacka lagt till ett block som fokuserar på att introducera personen för Nacka kommun. Läs mer om detta här

Öppet hus för tunnelbanan

På tisdag är det Öppet hus för tunnelbanan. Allmänheten får bland annat information om hur bygget går till, vilka platser som behöver användas till etableringsytor under byggtiden samt var tunnelbanans tunnlar kommer att gå under marken. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter och förslag till förändringar. För er som inte kan gå på detta kommer det att hållas fler Öppna hus runtom Stockholm under samrådsperioden som pågår mellan 9 november – 8 december. Det finns mer information om detta här

Studiebesök från Norrköpings kommun

På tisdag är Norrköpings kommun på studiebesök. Under en halvdag ska de få insyn i hur Nacka kommun arbetar med kvalitetsanalyser och systematiska kvalitetsarbete.

Nackas grundskolor visar toppresultat

Sveriges kommuner och landstings (SKL) redovisar årligen sin rapport 'Öppna Jämförelser' som visar hur väl kommunerna lyckats med sitt kunskapsuppdrag inom grundskoleundervisning. Nacka kommun har varit med i mätningarna sedan 2009 och har alltid legat inom de 20 bästa, under de senaste fem åren inom de 10 bästa. I år hamnade Nacka på plats nummer 9. Mer information finns här

Ebba Brahe – Kvarnholmens nya skola

Kvarnholmens nya skola har fått namnen Ebba Brahe skolan. Den kommer att öppna hösten 2017 i Makaronifabriken och ta emot elever till lågstadiet och mellanstadiet. Eftersom det tidigare har legat en skola där är lokalerna redan anpassade för skolmiljö så förutom att fräschar upp den kommer enbart mindre förändringar att behöva göras.

DigiGov

DigiGov är ett toppledarforum för ett smartare Sverige. På tisdag och onsdag träffas högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att diskutera samhällets utveckling utifrån digitaliseringen. DigiGov arrangeras av SKL (Sveriges Kommun och Landstings) i samarbete med Regeringen. Du kan läsa mer om program och talare här

Morgonseminarium – Framkomlighet i Nacka

På torsdag klockan 8:00 arrangeras ett öppet morgonseminarium i Nackasalen. Syftet är att diskutera hur vi kan skapa ett trafiksystem där framkomligheten är förutsägbar och pålitlig i ett Nacka med allt tätare stadsmiljöer. Fredrick Davidsson har jobbat med trafikanalyser i stora infrastrukturprojekt i hela stockholmsregionen och har stöttat Nacka i sin Framkomlighetsstrategi. Han kommer att prata om Nackas trafiksystem i ett regionalt sammanhang ur ett kortsiktigt, medellångt och långsiktigt perspektiv.

Nacka kommun säljer samhällsfastigheter

På torsdag kommer fastighetsförsäljningen till Hemsö att slutföras. Nacka kommun säljer 15 stycken samhällsfastigheter för 612 miljoner kronor. Det rör sig om 3 skolor, 10 förskolor och 3 andra objekt.

ALFA projektet

Nacka kommun är i full gång att byta ekonomisystem – detta kallas för ALFA projektet. Både ekonomisystem, e-handelssystem och tidsrapportering-system har bytts ut och håller nu på att testas. Nästa fas är att börja med utbildningar inom detta. Mer information om vilka utbildningar som finns ute just nu och hur man anmäler sig kan du nå via www.nacka.se/alfa

'Vykort från Lena – stadsdirektör i Nacka'

Så kallas stadsdirektören Lena Dahlstedt blogg. Där kan du läsa om vad hon har för sig och vad som är på gång i Nacka. Nu har även direktörerna i ledningsgruppen bjudits in för att gästblogga. Du kan följa bloggen här.

Livesändning av mötet

Du har väl inte missat att du kan se stadsdirektörens måndagsmöte live? Videon ligger uppe även efter mötets slut. Följ denna länk för att komma till sändningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: