Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Stadsdirektörens måndagsmöte 7 november

Mats Rostö - ny vd för Nacka vatten AB, kokningsrekommendationen i Boo hävd, ny bostads- och affärsutvecklingsdirektör samt ny trafik- och fastighetsdirektör, Nacka bygger snart stad, morgonseminarium om fossilfritt Sverige.

Ny vd för Nacka vatten AB

Mats Rostö tillträde den 1 november som vd för Nacka vatten AB. Han har över 25 års erfarenhet av VA- och samhällsbyggnadsfrågor och arbetade som vd för Gästrike Vatten innan han var med och startade upp Nacka vatten AB.

Kokningsrekommendationen hävd

Vattenproblematiken i Boo är nu åtgärdad. På grund av koliforma bakterier har de boende i Boo sedan den 26 oktober rekommenderats att koka sitt vatten. Efter ett beslutsmöte den 6 november kunde rekommendationen hävas och nu är det fritt fram att dricka vatten ur kran igen. Nacka vatten AB arbetar med att isolera källan för att kunna fastställa vad bakgrunden till problemet är. Här kan du läsa mer. http://www.nacka.se/nyheter-start/2016/11/kokningsrekommendationen-havs/

Nya direktörer

Den 1 november tillsattes Jenny Asmundsson som ny bostads- och affärsutvecklingsdirektör. Hennes roll blir att ansvara för bostadsförsörjningen och den övergripande försörjningen av välfärdsfastigheter, där det finns ett behov att arbeta mer med affärsutveckling och externa aktörer. Nacka har en hög tillväxt vilket även lett till ett mer omfattande behov av välfärdsfastigheter och bostäder för sociala behov, exempelvis för att ta emot våra nyanlända.

Samma dag tillsattes Dan Björklund som ny trafik- och fastighetsdirektör. Han kommer att ansvara i övrigt för mark- och fastighetsförvaltningen, exempelvis ta fram underlag för strategiska frågor kring markfrågor och hur vi disponerar den.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott – Nacka bygger stad

Ärenden som behandlas denna vecka är bland annat markanvisning i Nya gatan etapp 3, i hörnkvarteret, som är en del av fastigheten Sicklaön 134:1. En utvärderingsprocess är även igång för markanvisningstävlingen av Kvarteret Brytaren mindre, som ligger öster om Elverkshuset och söder om Stadshuset. Till sist är ett ärende påbörjat om att börja arbeta med detaljplaneläggning och lokalprogram för att hitta en ny lokalisering för kristallens förskola norröver.

Läs mer här

Budgetsammanträde

Oppositionens förslag till mål och budget för 2017–2019 lämnas in idag, 7 november. Det ligger sedan tidigare ett förslag från Alliansen om mål och fokusområden och måndag den 14 november träffas fullmäktige för att ha budgetsammanträde.

Läs mer om det här

Morgonseminarium – Fossilfritt Sverige

Morgonseminarium som handlar om Nackas lokala miljömål. Seminariet äger rum mellan klockan 8-9, tisdag 8 november. Nacka har glädjen att kunna bjuda in Svante Axelsson som är regeringens nationella samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. Han kommer att prata om framtida klimatutmaningar och hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart och fossilfritt Sverige, både som kommun men även i vår egen vardag.

Läs mer om Nackas lokala miljömål här

Farsdag 13 november

På söndag får man inte missa att det är farsdag!

Nästa måndagsmöte måndag 21 november

Stadsdirektörens måndagsmöte är inställt nästa vecka, 14 november, på grund av fullmäktiges budgetsammanträde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: