Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Stadsdirektörens måndagsmöte 16 januari

Genomförandeavtal och tilläggsavtal för tunnelbanan, överdäckning vid Nacka centrum, yttrande över Stockholms stads översiktsplan, yttrande till länsstyrelsen, Sickla, Järla och Nacka är namnen på tunnelbanestationerna, slutredovisning av projektet Hamn samt projektavslut för Fisksätra Marina, yttrande till regeringen angående flyktingmottagande, ärenden till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, stadsbyggandsservice utökar öppettiderna, 10 miljoner svenskar

Genomförandeavtal och tilläggsavtal för tunnelbanan

Det togs upp många ärenden på kommunstyrelse i måndags. Bland annat genomförandeavtal och tilläggsavtal för tunnelbanan i Nacka. Genomförandeavtalet ska på ett enklare sätt reglera hur utbyggnaden ska gå till och vem som ska göra vad. Tilläggsavtalet ska reglera och tydliggöra finansieringsfrågor. Mer om vad detta innebär kan du hitta här.

Överdäckning vid Nacka centrum

Nästa stora infrastrukturprojekt blir en överdäckning vid Nacka centrum. En bussterminal och en tunnelbana ska byggas. Efter en längre period av diskussioner med trafikförvaltningen, förvaltningen för utbyggd tunnelbana och trafikverket har nu en principöverenskommelse skrivits. Där framgår bland annat vem som ska ansvara för vad. Mer om detta kan du läsa här.

Yttrande över Stockholms stads översiktsplan

Kommunstyrelsen har bland annat yttrat sig över att Stockholm inte har lagt in Östlig förbindelse på sin karta. Hela yttrandet finns här.

Yttrande till länsstyrelsen

Länsstyrelsen har tagit fram en ny länsplan för ny transportinfrastruktur där kommuner och landsting får medfinansiering av staten för infrastrukturinvesteringar. Kommunstyrelsen har anmält fler projekt för medfinansiering. Hela yttrandet finns här.

Sickla, Järla och Nacka är namnen på tunnelbanestationerna

Kommunstyrelsen tog tidigare i veckan ett beslut om att den centrala punkten här i Nacka kommer kallas för Nacka och inte Nacka centrum. Tunnelbanestationerna Nacka kommer därmed kallas: Sickla, Järla och Nacka.

Slutredovisning av projektet Hamn samt projektavslut för Fisksätra Marina

Kommunstyrelsen har gjort en slutredovisning av hela museiprojektet Hamn samt ett projektavslut för Fisksätra Marina och överlåtelse av Salsjö Pir AB. Läs mer om dessa ärenden här.

Yttrande till regeringen angående flyktingmottagande

Bakgrunden till yttrandet är att regeringen har infört en rad olika förändringar när det gäller nyanlända unga som studerar på gymnasial nivå. Bland annat att de ungdomar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd, samt de som har fått avslag men inte har ett tryggt mottagande i hemlandet, ska få möjlighet att läsa klart sina gymnasiestudier. Kommunstyrelsen tycker dessa förslag är positiva men att det saknas en ordentlig konsekvensanalys på vad detta innebär för kommunerna. Läs yttrandet här.

Ärenden till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Det är ganska få ärenden uppe denna vecka. Under veckan kommer ett yttrande gå ut till regeringen om den stora välfärdsutredningen: Ordning och reda i välfärden, som har debatterats och diskuterats mycket i media. Den kommer fokusera på kvalitén i välfärden. Läs fler ärenden här.

Stadsbyggandsservice utökar öppettiderna

Stadsbyggandsservice kommer ha drop-in till klockan 18:00 på måndagar. Där kan man få information om detaljplanebestämmelser för fastigheter, diskutera övriga bygglovsfrågor eller gå igenom andra frågeställningar gällande stadsbyggnadsprocessen.

10 miljoner svenskar

Den svenska befolkningen växer som bara den. Enligt den Statistiska centralbyrån (SCB) kommer Sverige med stor sannolikhet att passera 10-miljonstrecket nu på fredag den 20 januari!

Nackas befolkning kommer även närmare och närmare 100 000, den aktuella folkmängden är 99 350.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: