Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 11 september

Ungdomsbesök på kommunfullmäktige, startpromemoria för Fisksätra Hamnvägen, Nacka strand detaljplan 3, detaljplan för förskola i Älta, utvecklingen av Nacka forum, ny budget för stadsbyggnadsprojekt, ramavtal för utvecklingen av Sickla/Plania, nybyggnation av Boo gård skola och sporthall, nybyggnation av Kristallens förskola, nya gatan-Stadshusområdet, Nackas stadsutvecklingsdag, ny stadsarkitekt – Nina Åman, ny mötesplats i Orminge, studiebesök från Falun, studiebesök från Luleå och justeringar i vår organisation

Ungdomsbesök på kommunfullmäktige

I måndags fick fullmäktige caféet besök av ungdomar från Nacka gymnasium, Sjölins gymnasium och YBC som alla läser samhällsprogrammet. De håller på och lär sig hur en kommun fungerar, exempelvis hur det går till när man blir förtroendevald och hur man skriver motioner.

Startpromemoria för Fisksätra Hamnvägen

En startpromemoria har tagits fram för stadsbyggnadsprojekt Fisksätra Hamnvägen. Projektet syftar till att möjliggöra cirka 80 nya bostäder och en multihall (idrottsanläggning) nordöst om Fisksätra centrum. Läs mer om stadsbyggnadsprojektet här.

Nacka strand detaljplan 3

Nu är ett exploateringsavtal och antagande av detaljplan nummer 3 i Nacka strand taget. Detta möjliggör cirka 300 nya bostäder samt innebär att kommunen tar över ägande och drift av gator, torg, grönområden och övriga anläggningar som är av betydelse för allmänheten. Mer info om detta beslut finns här.

Detaljplan för förskola i Älta

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har ett antagande av detaljplan för en ny förskola på cirka åtta avdelningar på Oxelvägen i Älta. Den nya förskolan är en förutsättning för genomförandet av kommande detaljplaner i Älta centrum, där två befintliga förskolor planeras att rivas för att ge plats åt ny bebyggelse. Läs mer om antagandet här.

Utvecklingen av Nacka forum

Projektets främsta syfte är att skapa förutsättningar för nya bostäder, handelsytor och kontor i enlighet med detaljplaneprogrammet för Centrala Nacka. Det pågår ett gemensamt arbete med Rodamco att se över ungefärlig omfattning och utformning av projektet innan detaljplanearbetet påbörjas. Läs mer om utvecklingen av Nacka forum här.

Ny budget för stadsbyggnadsprojekt

Syftet med budgeten är att möjliggöra bostadsbyggandet i Nacka kommun i enlighet med tunnelbaneavtal och politiska mål. Detta genom finansieringen av detaljplaneläggning av nya byggrätter för bostäder och verksamheter, förhandlingar, försäljning av mark och utbyggnad av allmänna anläggningar. Läs mer om exploateringsredovisningen här.

Ramavtal för utvecklingen av Sickla/Plania

Vi har ingått ett stort ramavtal med Atrium Ljungberg som gäller utvecklingen av Sickla/Plania området. De kommer bland annat vara med och finansierar upphöjningen av saltsjöbanan. Mer om ramavtalet kan du läsa här.

Nybyggnation av Boo gård skola och sporthall

Boo gårds skola behöver byggas ut från en årskurs 7–9, till en F-9 skola med totalt cirka 800 elevplatser. Skolverksamheten är i behov av lokaler som stödjer framtida läromiljöer och som är öppna och trygga. Skolan ska stå klar 2020 och sporthallen 2021. Du kan läsa mer om nybyggnationen här.

Nybyggnation av Kristallens förskola

Som ett led i utvecklingen av centrala Nacka måste den befintliga förskolan Kristallen rivas för att möjliggöra nya bostäder. Den nya förskolan föreslås omfatta tio avdelningar med eget tillagningskök, matsalar och administrativa lokaler. Tanken är att den ska vara färdigbyggd hösten 2019. Läs mer om nybyggnationen här.

Nya gatan-Stadshusområdet

Markarbetena som rör Nya gatan kommer att starta till våren. För att vi ska kunna utveckla Nya gatan-Stadshusområdet behöver vi genomföra förberedande grundläggningsarbeten under första kvartalet 2018. Mer info om vad detta innebär här.

Nackas stadsutvecklingsdag

På onsdag är det dags för Nackas stadsutvecklingsdag, Nacka Urban Creation Day, som i år görs i samarbete med innovationsfestivalen Gather på Nobelberget. Både nationella och internationella talare kommer att föreläsa, exempelvis vice premiärministern från Baskien i Bilbao.

Ny stadsarkitekt – Nina Åman

Nina var tidigare planchef och tillträdde i sin nya roll den 1 september. Tjänsten låg tidigare på halvtid men har nu blivit förstärkt till heltid.

Ny mötesplats i Orminge

Den 28 september är det Öppet hus för en ny mötesplats i Orminge med fokus på jobb och inkludering. Här kan ung, gammal, nyanländ eller etablerad svensk mötas för att få nya kontakter, kunskap och inspiration. Verksamheten kommer drivas gemensamt av Nacka kommun och Boo Folkets hus. Aktiviteter kommer att annonseras på Facebook-sidan Meeting Point Nacka.

Studiebesök från Falun

På tisdag får vi studiebesök från Falun. De kommer för att lyssna på hur vi i Nacka drev projektet med vår nya webb (www.nacka.se) och våra erfarenheter av vår webblösning så här långt. Framför allt då hur vi arbetar med att ha en och samma lösning för kommunwebb och medarbetarwebb.

Studiebesök från Luleå

Biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad och stadsbyggnadschef Roger Danell kommer på besök på onsdag för att se hur vårt stadshus fungerar, hur det är att arbeta här och höra på våra planer för att utvecklas.

Fortsatt utveckling inom territorieområdet

De närmaste åren går Nacka in i en intensiv utvecklingsfas. För att kunna möta de krav som kommer att ställas på verksamheten gör vi redan nu justeringar inom territorieområdet, i form av nya och ombildade enheter. Alla nuvarande medarbetare inom området kommer att behövas när Nacka bygger stad och vi kommer dessutom att gå ut och rekrytera. Läs mer om beslutet här.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: