Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Ansök till utvecklingsakademin 2018

Vill du ha nya verktyg för att driva utveckling och förändring? Ansök till utvecklingsakademin senast 19 januari!

I Nacka kommuns utvecklingsakademi utvecklar du din förmåga att driva utvecklings- och förnyelsearbete. Du får bland annat utforska hur man skapar effektiva team, håller möten och workshops, utforskar kundinsikter och använder trend- och omvärldsanalyser. I utvecklingsakademin får du stöd i ditt utvecklingsarbete genom föreläsningar, diskussioner och gemensamt arbete.

Pågår våren 2018

Utvecklingsakademin pågår våren 2018 med fem kurstillfällen från februari till maj. Tre av tillfällena är heldagar, två är halvdagar:

• Onsdag 14 februari (heldag)
• Torsdag 8 mars
• Tisdag 27 mars (heldag)
• Onsdag 18 april
• Torsdag 17 maj (heldag)

Anmäl dig senast 19 januari

Du behöver stämma av ett eventuellt deltagande med din chef. Utvecklingsakademin är till för såväl anställda i kommunen som anställda inom anordnare inom kundvalssystemen. Sista anmälningsdag är fredag 19 januari 2018. Därefter sker en uttagning av deltagare, du får besked om du är antagen senast under vecka 4.

Anmäl dig här!

Varför delta i utvecklingsakademin?

Kursledarna Jessica Röök och Tove Löfgren från förnyelseenheten berättar om bakgrunden till utvecklingsakademin och vad du har för nytta av att delta:

”Vi lever i en tid av så snabb förändring att det blir allt svårare att göra fasta och långsiktiga planer. Tillgången till data och kunskap växer explosionsartat vilket gör att ingen enskild person längre kan ha tillgång till all kunskap inom ett visst område. De flesta problem vi står inför har heller inte en given lösning.

Därför tror vi på förnyelseenheten att vi behöver hitta nya sätt att arbeta med utveckling och förnyelse. Vi behöver bli bättre på att utforska, testa, lära av varandra och fokusera på det som verkligen är värdeskapande. I utvecklingsakademin skapar vi ett utrymme för dig att pröva nya arbetssätt.”

Frågor?

Kontakta någon av kursledarna via e-post: Jessica Röök eller Tove Löfgren.

Sidan uppdaterades: