Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Stadsdirektörens måndagsmöte 4 december

Utveckling av Saltsjöbadens centrum, stadsbyggnadsprojekt på Norra Nobelberget, detaljplaneprogram för Henriksdal, utbildningsenhetens adventskalender, ungdomar för framtidsstaden, chefsfrukost för enhetschefer, Samskolan får nobelbesök, översyn styrdokument och cykla på vintern

Utveckling av Saltsjöbadens centrum

En startpromemoria går upp till kommunstyrelsen utvecklingsutskott för utveckling av Saltsjöbadens centrum. Syftet är att ersätta Saltsjöbadens centrumbyggnad med ett nytt centrum och genom detta möjliggöra för ett större utbud av bostäder, handel och service i närområdet. Läs mer om detta här.

Stadsbyggnadsprojekt på Norra Nobelberget

En startpromemoria har tagits fram för stadsbyggnadsprojekt Norra Nobelberget. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och att medverka till en levande och attraktiv stadsmiljö. Bostäder, park och bättre gång- och cykelförbindelser i detta läge skapar nya kopplingar mellan Nacka och Stockholm. Läs mer om projektet här.

Detaljplaneprogram för Henriksdal

Ett förslag till detaljplaneprogram för Henriksdal har tagits fram, som ska vara vägledande för områdets framtida utveckling. Programmet omfattar 1900 stycken nya bostäder i hela programområdet samt ett nytt välfärdskluster med skola, förskola, fotbollsplan, ny idrottshall och ny fritidsgård i anslutning till platsen. Läs mer om detaljplaneprogrammet här.

Utbildningsenhetens adventskalender

Är du nyfiken på förskola och skola i Nacka? I utbildningsenhetens adventskalender kan du läsa och lära dig något nytt om utbildningen i Nacka varje dag fram till jul! Adventskalendern hittar du här.

Ungdomar för framtidsstaden

Nacka Gymnasiums förstaårs teknikklasser med 96 elever var i fredags i Nackasalen och arbetade med innovationsmetodiken Design Thinking. Framtidsstaden är ett projekt där eleverna får sätta sig in i rollen som samhällsbyggare och ta sig an utmaningar som Nacka kommun står inför relaterade till stadsutveckling. Resultatet kommer att presenteras i stadshuset vid ett senare tillfälle.

Chefsfrukost för enhetschefer

I veckan är det chefsfrukost för alla enhetschefer i stadshuset. Under året är målet att arbeta med hur vi kan följa upp och mäta arbetet med våra fyra övergripande mål, vid detta tillfälle fokuserar man på "Maximalt värde för skattepengarna". Vi har nya mål och budget för 2018-2010 – vad är nu viktigt framåt?

Samskolan får nobelbesök

På fredag besöker Nobelpristagaren i medicin, Jeffrey C Hall, Saltsjöbadens Samskola. Han ska dela ut pris i skolans novelltävling samt ha en workshop med eleverna om vad man egentligen ska ha vetenskap till.

Översyn styrdokument

Det kommer in en del frågor kring översyn av styrdokument. Exempelvis: Vem är det som ska göra det? Det är den ansvarige för dokumentet och det finns jurister till stöd för detta om man behöver hjälp.

Cykla på vintern

Årets vintercyklister är igång! Drygt 270 personer sökte i år och 40 stycken blev antagna. Håll utkik på webben och i våra sociala medier för att se hur det går för dem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte − ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: