Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 15 januari

Detaljplaneprogram för Henriksdal, revisionsrapport, Luleå på besök, jobbspår, ny samarbetspartner för löneväxling och ny enhetschef hos förnyelseenheten

Detaljplaneprogram för Henriksdal

Ett förslag till detaljplaneprogram för Henriksdal har tagits fram, som ska vara vägledande för områdets framtida utveckling. Programmet omfattar 1900 stycken nya bostäder i hela programområdet och rymmer också ett nytt välfärdskluster med skola, förskola, fotbollsplan samt ny idrottshall och ny fritidsgård i anslutning till platsen. Läs mer om detaljplaneprogrammet här.

Revisionsrapport

Kommunfullmäktiges revisorer har genom att titta på tre stadsbyggnadsprojekt granskat kommunens exploateringsprocess. De har framöverallt tittat på hur stadsbyggnadsprojekten rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, exempelvis om man har gjort kalkylerna på rätt sätt och om man följer vår stadsbyggnadsmodell. Läs mer om revisionsrapporten här.

Luleå på besök

På torsdag kommer näringslivet från Luleå på besök. De är intresserade av hur Nacka omvandlar industriområden som Kvarnholmen, Finnboda och Sickla köpkvarter. De börjar med en guidad busstur av det framväxande Nacka stad och avslutar med föreläsning i stadshuset om stadsutvecklingen i Nacka.

Jobbspår

Den 19 januari hålls en rekryteringsmässa i Nackasalen för Jobbspår. Det är ett samarbete mellan Nacka kommun och Arbetsförmedlingen där yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundande kurser kombineras med arbetsplatsförlagt arbete. Varje jobbspår samarbetar med arbetsgivare som har behov av att anställa och målet är att kunden ska kunna få jobb i sitt område efter att ha gått utbildningen.

Ny samarbetspartner för löneväxling

Från och med den första februari har kommunen en ny samarbetspartner för löneväxling till pension - KPA och Pensionsvalet - som redan idag hanterar våra tjänstepensioner. Fördelen med det nya avtalet är att avsättningen från löneväxlingen får samma fördelaktiga villkor som tjänstepensionen. Du som redan löneväxlar och vill fortsätta att löneväxla via KPA och Pensionsvalet behöver göra en ny anmälan. Alla som berörs får inbjudan till informationstillfällen via mejl.

Ny enhetschef hos förnyelseenheten

Henrik Ahl är förnyelseenhetens nya enhetschef. Han har bland annat lång erfarenhet av digital omställning, med huvudfokus på att föra människor genom digitaliseringen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: