Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 23 april

Detaljplan Nobelberget, årsredovisningar för de kommunala aktiebolagen, gröna obligationer, strategi för ett drogfritt Nacka för unga, Nacka nominerad till Årets superkommun och Årets välfärdsförnyare, krisövning i regionen, självskattning av IT-kompetens, utbildningsenheten på studiebesök, utbildningsenheten inbjudna till Skolverket, utbildningspolitisk hearing, Vercity och Decoding X, framtida bränsleförsörjningen, förnyelseenheten omvärldsspanar och nästa stadsdirektörens måndagsmöte den 7 maj

Detaljplan Nobelberget

I början av veckan var detaljplanen om Nobelberget uppe i kommunfullmäktige. Detaljplanen möjliggör för ungefär 550 bostäder och 2500 kvadratmeter för verksamheter, en ny förskola samt en ny gång- och cykelförbindelse. Du kan hitta mer information om ärendet här.

Årsredovisningar för de kommunala aktiebolagen

Nu finns årsredovisningen för 2017 att läsa i tryckt form, vilket även inkluderar de kommunala aktiebolagen: Nacka stadshus AB, Nysätra fastighet AB (som håller på att avvecklas), Nacka energi AB, Nacka energi försäljnings AB samt Nacka vatten och avfall AB. Du kan läsa mer om hur det gått för bolagen här.

Gröna obligationer

Kommunfullmäktige fattade i början av veckan beslut om kommunen ska emittera sin första gröna obligation. Gröna obligationer är ett tydligt sätt att påvisa kommuns miljöengagemang och är en del i att göra verklighet av miljöprogrammet. Med gröna obligationer avses obligationer som finansierar gröna projekt. Läs mer om gröna obligationer här.

Strategi för ett drogfritt Nacka för unga

I Nacka kommun är problemen kopplat till ungdomars missbruk av alkohol, narkotika och droger betydande. Den så kallade Stockholmsenkäten visar att ungdomar i Nacka i större utsträckning missbrukar narkotika och alkohol. Kommunen har nu antagit en strategi för att jobba för ett drogfritt Nacka för unga. Du kan läsa mer om det här.

Nacka nominerad till Årets superkommun och Årets välfärdsförnyare

När tidningen Dagens Samhälle granskar vilka av landets kommuner som har tydligast växtkraft, är rustade inför framtidens digitala kunskapssamhälle och skapar innovation på välfärdsområdet, står Nacka kommun ut som kandidat till två av fyra priser: Årets superkommun och Årets välfärdsförnyare, den sistnämnda för certifieringen av gode män. Du kan läsa mer här.

Krisövning i regionen

På onsdag är det en stor krisövning i hela regionen, som omfattar kommuner, landsting och flera andra myndigheter. Det är en spelövning som kommer handla om attentat och kritiska händelser.

Självskattning av IT-kompetens

Alla som jobbar i stadshuset kommer att få göra en anonym digital självskattning. Den kommer att handla om hur man uppfattar sin egna digitala kompetens, hur bra vi är på att jobba ihop i systemen samt om vad vi tycker om systemen i sig. Ju fler som svarar desto bättre underlag till får vi till kommunens utvecklingsarbete.

Utbildningsenheten på studiebesök

I början av veckan är några medarbetare från utbildningsenheten på studiebesök i Malmö. Där kommer de spana efter inspiration om vad Nacka kommun kan göra med vår likvärdighetsgaranti, vilket är pengar som vi har för bland annat individresurser och elever som behöver extra stöd i skolan.

Utbildningsenheten inbjudna till Skolverket

Utbildningsenheten är på onsdag inbjudna till Skolverket för att prata om hur man i Nacka organiserar för sådana skolframgångar som vi har. De kommer bland annat prata om vad har vi för styrkor och förbättringsområden samt hur utvecklar vi utbildningsprocessen.

Utbildningspolitisk hearing

På fredag har utbildningsenheten en utbildningspolitisk hearing i Marina Tower. De har bjudit in tre experter på olika områden. De kommer att prata om hur hjärnan fungerar i en lärande miljö, hur man organiserar sig för skolframgång och hur man arbetar i projekt med skolframgång och bättre resultat.

Vercity och Decodig X

Vercity invigdes i slutet av mars och vissa utbildningar har nu börjat. Nästa vecka kommer Handelshögskolan dit med sitt program Decoding X för att laborera om stadsutveckling. Du kan läsa mer om Decoding X här.

Framtida bränsleförsörjningen

Länsstyrelsen i Stockholm har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med flera myndigheter analysera Stockholmsområdets förutsättningar för en trygg drivmedelsförsörjning på såväl kort som lång sikt och föreslå hur drivmedelsförsörjningen kan säkerställas. Som ett inledande steg bjuds drivsmedelsbolag och berörda kommuner in till ett första möte under nästa vecka. Det är även en fråga som har stor betydelse för vad som kommer hända med Bergs gård.

Förnyelseenheten omvärldsspanar

Hanna Elving, förändringsledare, och Ante Runnquist, projektledare, på förnyelseenheten åker den här vecka till Hongkong med syfte att fördjupa och utveckla ett starkt ekosystem för framgångsrik digitalisering och innovation av utbildning.

Nästa stadsdirektörens måndagsmöte den 7 maj

Nästa måndag är det Valborgsmässoafton och därmed klämdag. Nästa trappmöte blir då den 7 maj. Trevlig valborg!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: