Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 9 april

Axplock från agendan: Årsredovisningen 2017, exploaterings-ersättning, marknadsdialog om Järlahöjden, fotbollstältet på Nacka IP och förändrat ansvar för direktörer.

Årsredovisningen 2017

Årsredovisningen 2017 sammanfattar det ekonomiska resultatet och de viktigaste händelserna under året. Nacka redovisar ett ekonomiskt resultat på 697 miljoner kronor vilket är ett mycket bra resultat. Låneskulden minskade från 300 miljoner kronor till historiskt låga 250 miljoner kronor och kommunens nettoinvesteringar uppgick till 1,1 miljarder.

För verksamheten bedöms måluppfyllelsen vara god. Många verksamheter i Nacka är bland landets bästa. Läs mer här.

Exploateringsersättning

Utbyggnaden inom Centrala Nacka och Sickla-Plania innebär kostnader som behöver fördelas mellan de aktörer som är med och bygger stad. Det kan till exempel vara allmänna anläggningar som stora parker eller vägstråk. Nu har en exploateringsersättning för medfinansiering tagits fram.
Läs mer om exploateringsersättning här.

Ny dagvattenstrategi

Nacka har en ny dagvattenstrategi. Den klargör hur kommunens och VA-huvudmannens gemensamma vägval för en hållbar dagvattenhantering.
Läs mer om dagvattenstrategin här.

Tilläggsavtal för nya Stavsborgsskolan

Hyresavtalet för den nya Stavsborgsskolan har utökats. Avtalet ger bland annat skolaktörerna möjlighet att vara med och påverka utformningen av den nya skolan.
Läs mer här.

Arrendeavtal med båtklubbar

Det finns cirka 2 000 båtplatser i kommunen. Nu finns ett förslag om arrendeavtal med ersättningsnivå och löptid för dem som hyr båtplats.
Läs med om förslaget här.

Uppföljning av miljöprogrammet

Kommunen har följt upp miljömålen i miljöprogrammet för 2016-2030. Bland annat har antalet miljöcertifierade byggnader ökat och skolor och förskolor har bra kvalitet på luften. Några utmaningar är att andelen ekologisk mat och miljömärkta varor inte ökar i tillräckligt snabb takt.
Läs mer om miljömålen i Miljöbarometern .

Ombildning av Erstavik

Kommunen ställer sig positiv till att fideikommissboet Erstavik blir ett aktiebolag. Förslaget gör att Erstavik kan bevaras i sin helhet och fortsätta att vara en härlig plats för friluftsliv.
Läs mer här.

Planprojekt för Traversen

Nu startas ett planprojekt för området Traversen i östra delen av Sickla galleria. Det är ett stadsbyggnadsprojekt för bostäder och handelslokaler i närheten av den planerade tunnelbanan. Planarbetet finansieras av fastighetsägaren Atrium Ljungberg.
Läs mer här

Marknadsdialog om Järlahöjden − en del av Nacka stad

Inför kommande markanvisning inom Järlahöjden och mötesplats Nacka, vill kommunen föra en dialog med marknaden om hur markanvisningen för området ska ske. Dialogen är viktig eftersom externa aktörer ska bygga och äga välfärdsfastigheter, arbetsplatser och bostäder.
Läs mer här

Eurocities

Nacka är med i det europeiska nätverket Eurocities. Medlemmarna i nätverket träffades nyligen i Braga, Portugal. På agendan fanns bland annat frågorna: Hur marknadsför man städer och hur kan man etablera universitet på nya platser?

Fotbollstältet på Nacka IP

Fotbollstältet på Nacka IP kommer att vara uppsatt under hela året. Kommunen har tillsammans med Nacka fotbollsallians tagit beslut att inte montera ner tältet, detta för att få mer träningstid och spara pengar.

App som ger koll på trafikläget

Nacka kommun är med i ett samarbete om trafikinformation. Genom att ladda ner appen trafiken.nu/stockholm till sin telefon kan man få notiser om framkomligheten i trafiken.

Samverkansövning Markus

På onsdag den 25 april genomför aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen en regional samverkansövning. Övningen kallas Markus. Syftet är att öva och utveckla gemensamma förmågor för att skapa en trygg, säker och störningsfri region. Inriktningen för övningen är attentat/tidskritisk händelse.
Läs mer här.

Årets chefsdag

På torsdag den 12 april är det Årets chefsdag, temat är dåtid-nutid-framtid. Simon Elvnäs föreläser om effektfullt ledarskap och utmärkelsen Årets chef delas ut.

Förändrade ansvar för direktörer

Från den 1 juni 2018 får tre direktörer utökat ansvar. Mats Bohman, blir trafik- och fastighetsdirektör. Mats, som tidigare varit administrativ direktör, blir processägare för fastighetsprocessen och natur- och trafikprocessen. Befattningen som administrativ direktör dras in.

Dag Björklund, nuvarande trafik- och fastighetsdirektör, blir på eget initiativ strategisk utredare. Arbetsmarknadsdirektörens, strategi- och förnyelsedirektörens samt stadsjuristens ansvar utökas.

Stadsdirektör Lena Dahlstedt har för avsikt att besluta om de aviserade förändringarna i nästa vecka, efter att risk-och konsekvensanalys och MBL-förhandlingen är avslutade.
Ta del av Lenas presentation Förändrade ansvar direktörer.

Förnyelse av stadshuset

Hur ska framtidens stadshus se ut? Nu har startskottet gått för ett pilotprojekt i matsalen. Syftet är att hitta miljöer som fungerar för arbete, möten och måltider under hela arbetsdagen. Utvärdering sker löpande under projektet.

* * * * *

Stadsdirektörens måndagsmöte

− ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna.

Vill du informera om något?

Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: