Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Stadsdirektörens måndagsmöte 7 maj

Kommunstyrelsen sammanträder, bygget vid Nacka Forum, konferens i Helsingborg, studiebesök i Kina, öppna frågestunder om GDPR och träna tillsammans med We+

Kommunstyrelsen sammanträder

På kommunstyrelsen tas många ärenden upp, bland annat program för konst och kultur i det offentliga rummet, start promemoria för Kraftledningstråket i Orminge, uppdatering av vår näringslivsstrategi och flera politikerinitiativ. Här kan du hitta alla kommunstyrelsens ärenden.

Bygget vid Nacka Forum

Stadsbyggnadsarbetet vid Nacka Forum börjar synas mer och mer. På den gamla bensinmackstomten vid Forumrondellen sätts 14 byggbodar upp, med början preliminärt måndag sjunde maj. Samtidigt kommer vi att gräva provgropar. På stadshussidan startar måndag 28 maj förberedande arbeten inför sprängningar. Alla arbeten utförs på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 och beräknas inte att vara störande. Här kan du läsa om vad som händer framöver.

Konferens i Helsingborg

Helsingborg blev årets kvalitetskommun 2017 och i förra veckan höll de en konferens där de pratade om några av sina framgångsfaktorer och sitt digitaliseringsarbete. De har bland annat jobbat mycket med med ledarskap inom kommunen, att skapa en vi-känsla i hela koncernen samt efter en tydlig vision. De har även hittat på ett eget uttryck ”kubbighet” – det är kul och jobbigt om vi ska göra skillnad för våra invånare.

Studiebesök i Kina

Förra veckan åkte Hanna Elving och Ante Runnquist med flera på studiebesök till Hongkong och Shenzhen. Deras syfte med resan var bland annat att lära sig mer om edtech (education technology) samt knyta nya kontakter och möjliga aktörer till Vercity. Här kan du läsa mer om resan från Swedish Edtech Industry.

Öppna frågestunder om GDPR

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det är många som har frågor om vad GDPR innebär för deras enhet och vårt sätt att samla in personuppgifter. Därför har vi sedan i påsk haft något vi kallat Öppna frågestunder för GDPR. En gång i veckan samlas dataskyddsombudet, kommunjurister och digitaliseringsenheten för att svara på era frågor. Nästa tillfälle är den 8 maj, klockan 13-15, i Jelgava. Hitta alla tillfällen via den här länken, på höger sida under fliken "Öppna frågestunder om GDPR".

Träna tillsammans med We+

Den här veckan startar Inspiration till motion, en aktivitet där vi peppar varandra att röra på oss. Alla kan vara med på lika villkor − oavsett motionsnivå. Anmäl dig redan idag! Läs mer om motionssatsningen här. https://www.nacka.se/medarbetare/nyhetslista/2018/05/peppa-varandra-till-motion-med-we/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: