Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Stadsdirektörens måndagsmöte 18 juni

Brand vid Svindersvik, mål och budget 2019-2021, detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge, Öppet hus Ryssbergen, årets Ungt inflytande, digital signering vid ordförandebeslut, ny lansering av en e-tjänst, Orangeriet blir kvar, digitala självskattningen av IT-kompetens, nätförbättringar och sommaruppehåll för trappmötet

Brand vid Svindersvik

Branden bröt ut vid 16-tiden på fredagen mellan Marinstadsvägen, Vikdalsvägen och Värmdöleden. Räddningstjänsten bekämpade branden med hjälp av personal från flera brandstationer. Insatsen stöttades under fredagen av två brandflygplan som vattenbombade området. Läs mer om branden här.

Mål och budget 2019-2021

Kommunstyrelsen ska ange ekonomiska ramar och budgetdirektiv till nämnderna inför deras förslag till mål och budget för perioden 2019-2021. Som grund till ramärendet ligger bedömningar av storleken på kommunens intäkter och kostnader under budgetperioden. Du kan läsa mer om ärendet här.

Detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny flerbostadshusbebyggelse och bedöms resultera i cirka 330 lägenheter, en förskola, plats för verksamhetslokaler och ett nytt skyddsrum. Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning under 2017. Här kan du läsa mer om Nybackakvarteret.

Öppet hus Ryssbergen

20 juni är det Öppet hus i stadshusreceptionen om planförslaget för Ryssbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Mer information om Ryssbergen finns här.

Årets Ungt inflytande

Uppdraget för i år är att formulera konkreta förslag på hur ungas inflytande kan se ut framöver. Ungdomarna uppgift är att komma med idéer kring hur kommunen kan få tillgång till och kunna ta tillvara ungdomars perspektiv, engagemang och inflytande på ett ännu bättre sätt. Här kan du läsa mer om Ungt inflytande.

Digital signering vid ordförandebeslut

Nu har kommunen infört digital signering vid ordförandebeslut utanför kontorstid. Ordföranden kan fatta beslut på distans vid akuta situationer avseende ärenden som omfattas av lagen om vård av unga samt lagen om missbrukare och ibland gällande vissa yttrande. Det här skapar snabbare beslut som innebär att medborgaren får betydligt snabbare hjälp och stöd.

Ny lansering av en E-tjänst

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Nu kan alla göra det här digitalt via en e-tjänst på nacka.se, en tjänst som lanserades i början av veckan. Alla rekommenderas att anmäla misstankar om ett barn far illa.

Orangeriet blir kvar

Orangeriet, som är den nyligen uppfixade delen av Nacka stadshus restaurang, blir kvar. Det är en del av arbetet med att vidareutveckla Stadshuset, även kallat Stadshuset 3.0. Här kan du läsa mer om projektet.

Digitala självskattningen av IT-kompetens

Samtliga som jobbar i stadshuset fick tidigare möjligheten att göra en anonym digital självskattning via mejlen, där 60 procent svarade. Slutsatser som kan dras är att skillnaden är liten mellan chefer och medarbetare i hur vi uppfattar vår IT-kompetens. Vi är trygga med vår egna kompetens men känner ett behov av utveckling i våra gemensamma system, som Office 365. Många upplever problem med våra nätverk och uppkoppling.

Tanken är att göra den här självskattningen till en återkommande mätning.

Nätförbättringar

Under 2017 upphandlade Nacka en ny nätverksleverantör och i samband med flytten bytte vi brandväggar och där med ökat kapaciteten. Digitaliseringsenheten har även gjort insatser för att förbättra nätverksförbindelserna både för skolor och i Stadshuset. Om man upplever problem med det trådlösa nätverket idag är det viktigt göra en felanmälan till servicecenter

Sommaruppehåll för trappmötet

Stadsdirektörens måndagsmöte tar sommaruppehåll och kommer tillbaka måndag den 13 augusti.

Bra att ha koll på är att första sammanträdet för kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott är den 7 augusti. Första sammanträder för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens verksamhetsutskott är den 14 augusti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något?Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: