Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 4 juni

Nybackakvarteret i Orminge, markreservationsavtal för Discus, Ringgårdens förskola föreslås avvecklas, tertialbokslut 1, gröna obligationer, förändrade ansvar för direktörer, studiebesök i Milano och Oslo, Ledarskapsakademins avslutning, fotbollstältet flyttas 2019, återvinningscentraler blir kretsloppscentraler, två nya kommunledningskoordinatorer, medborgarskapsceremoni den 6 juni och fira nationaldagen i Velamsund

Nybackakvarteret i Orminge

Kommunen anordnade under vår/sommaren 2016 en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse inom Nybackakvarteret i Orminge. Kommunstyrelsen föreslås nu att teckna ett markgenomförandeavtal samt fastighetsöverlåtelseavtal med Fastighets AB Orminge. Projektets mål är bland annat att skapa byggrätter för minst 200 lägenheter, förskola samt andra verksamheter. Läs mer om projektet här.

Markreservationsavtal för Discus

Planer på att bygga ett högt hus i Nackas mest centrala delar börjar ta form. Avtalet om tidig markreservation som nu har tagits fram mellan Nacka kommun och Sveafastigheter Utveckling rör ett kvarter i Nackas mest centrala delar, mellan Nacka forum och Nacka stadshus. Projektets främsta syfte är att skapa förutsättningar för cirka 500 nya lägenheter, kontor och andra verksamheter. Läs mer om Discus här.

Ringgårdens förskola föreslås avvecklas

Välfärd skola föreslår att Ringgårdens förskola avvecklas. Barnen och medarbetarna på förskolan kommer att erbjudas plats på skolenhetens andra två förskolor. Bakgrunden till beslutet är ett minskat antal förskolebarn samt att lokalen har ett stora brister som alla behöver åtgärdas. Du kan läsa mer om ärendet här.

Tertialbokslut 1

Kommunens ekonomiska läge i korthet, januari till april 2018: Periodens resultat uppgår till 60 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än periodiserad budget. Årsprognosen visar ett resultat på 117 miljoner kronor, vilket innebär en försämring med 56 miljoner kronor jämfört med årsbudgeten. Här kan du hitta årets första tetrialbokslut.

Gröna obligationer

Nacka kommun emitterar nu kommunens första gröna obligation. Värdet uppgår till 500 miljoner kronor och räntan till 0,41 procent över 4 år. Köpare av obligationen är pensionsbolaget Alecta, som har ett av världens största innehav av gröna obligationer. Här kan du läsa mer.

Förändrade ansvar för direktörer

Från och med den 1 juni 2018 blir Mats Boman trafik och fastighetsdirektör. Klara Palmberg Broryd tar över ansvaret som direktör för serviceprocessen och digitaliseringsenheten. Frida Plym Forshell tar över ansvaret för överförmyndarnämnden.

Studiebesök i Milano och Oslo

Lena Dahlstedt var i förra veckan på studiebesök i Milano och Oslo. I Milano tillsammans med kommundirektörerna i Stockholmsläns kommuner och i Oslo med Nackas koncernledningsgrupp, för att inspireras av de bägge städernas stadsutveckling. I Milano tittade de bland annat tittade de på deras tunnelbaneutveckling och på hur de arbetar med utveckling av digitalisering.

Ledarskapsakademin avslutning

I fredags fick 16 personer ta emot diplom efter att ha gått ut ledarskapsakademin, vilket är en ledarförberedande utbildning som vänder sig till medarbetare i Nacka kommun som är intresserade av ledarskap och funderar på en roll framåt som ledare/chef i kommunen. Här kan du läsa mer om ledarskapsakademin.

Fotbollstältet flyttas 2019

Fotbollstältet på Nacka IP kommer monteras ned våren 2019 och flyttas till en annan plats. Den nya placeringen av tältet ska bestämmas i dialog med föreningslivet. Fotbollstältet är en satsning på utökade möjligheter att spela fotboll året runt i Nacka. Det extremt varma vädret i maj har tyvärr inneburit ett inomhusklimat i tältet som var svårt att förutse när tältet planerades. Här kan du läsa mer om tältet.

Återvinningscentraler blir kretsloppscentraler

Nackas återvinningscentraler i Boo, Östervik och Älta byter namn till kretsloppscentraler. På anläggningar har Nacka vatten och avfall ökat möjligheten till ett större kretsloppstänkande och vill med namnbytet spegla det på ett tydligare sätt. Här kan du läsa mer.

Två nya kommunledningskoordinatorer

Monica Danielsson kommer att avsluta sin roll som kommunledningskoordinator och två nya personer kommer då att ta över hennes tjänst: Sandra Kregert och Karin Flodén, som kommer att jobba mot direktörer, kommunalråd och oppositionsråd.

Medborgarskapsceremoni den 6 juni

På nationaldagen bjuds alla nya svenska medborgare in till en festlig ceremoni i stadshuset. Cirka 80 deltagare med gäster väntas komma för att ta emot minnespris och fira tillsammans. Under firande bjuds det på traditionellt svenskt fika från de stora svenska högtiderna – allt från semlor, jordgubbar och kanelbullar till pepparkakor och lussebullar.

Fira nationaldagen i Velamsund

Det finns många olika nationaldagsfiranden runt om Nacka – till exempel i Velamsund. Nacka ridklubb bjuder in till aktiviteter som ponnyridning, käpphästtävling och loppis. Här hittar du mer information om firandet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: