Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Välkommen att gå med Nacka kommun i pridetåget 2018

Vi träffas på Kungsholmstorg den 4 augusti klockan 12.30 och går tillsammans. I veckan hade vi skaparstuga inför paraden och ställde tre snabba frågor till Isa Wiman, stabschef för stab kompetensförsörjning och verksamhetschef för arbetsmarknadsverksamheten.

Har du tänkt att gå i pridetåget i år? Välkommen att hänga med oss! Nacka kommun som arbetsgivare kommer i år att delta i tåget och alla som vill är välkomna att gå med oss. Vi träffas på Kungsholmstorg den 4 augusti klockan 12.30.

Intervju med Isa Wiman

I början av veckan hade vi skaparstuga i stadshuset i Nacka inför vår medverkan i pridetåget. Då passade vi på att prata med Isa Wiman som jobbar som stabschef för stab kompetensförsörjning och verksamhetschef för arbetsmarknadsverksamheten i Nacka kommun. Hon berättade om hur hon i sitt ledarskap aktivt jobbar med mångfald och hur viktigt det är att vi alla gör det.

Vad innebär det att vara HBTQ certifierad?

Vi brukar säga att vi är mångfaldscertifierade. Ett sätt att bli det är att HBTQ certifiera sig. Vi vill visa vårt stöd och främja en kultur som välkomnar olikheter. Det handlar om att vi har en värdegrund som baseras på mångfald, respekt för olikhet och att motverka diskriminering.


Hur jobbar ni på arbetsmarknadsverksamheten med det här idag?

Det ska genomsyra hela verksamheten och vi arbetar aktivt med detta varje dag. Det måste bli mer än bara ord som ska skrivas i ett dokument. Vi jobbar aktivt med utbildning av cheferna, vi anordnar workshops om vårt mångfaldsarbete.

Vad har det skapat för mervärde i Nacka kommun?

Vårt uppdrag här på Nacka kommun är att jobba för alla Nackabor. Nacka växer och är en kommun som hela tiden utvecklas. Vi som arbetar här måste reflektera och spegla Nacka kommuns innevånare. Vi behöver vara olika för att växa. Det är när vi har mångfald i en grupp som nya idéer skapas och vi utvecklas.

I bild: Isa Wiman under veckans skaparstuga inför pridetåget.

Sidan uppdaterades: