Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Om sprängningarna vid Nacka stadshus

Nu sprängs det bort berg på Nya gatan och vi i stadshuset börjar märka av arbetena mer. Sprängtider är klockan 10, 12 och 14 och sprängningarna föregås av en signal. Vid sprängning skapas luftvågor och markvibrationer som är ofarliga.

På uppdrag av Nacka kommun spränger nu Skanska bort berget på Nya gatan och förbereder för att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar.

Ljudnivåer och SMS- information

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Borrning, spontning, sprängning av berg och tunga transporter är sådant som bullrar. Skanska jobbar med dammbekämpning, såsom vattning och kontinuerlig renhållning.

Människor och djur reagerar av naturen starkt på vibrationer, även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Om du vill kan du få ett SMS ca 30 minuter innan sprängning. När du anmäler dig för denna informationstjänst så hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Du kan när som helst avanmäla sig från denna lista. Skicka namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

Aktiviteter de närmaste veckorna

  • Borrning av berget påbörjas denna veckan som en del av sprängningen. Borrtid: vardagar 6.30-15.45.
  • Sprängningsarbetena för Nya gatan-området påbörjas nästa vecka och beräknas pågå cirka 12-15 månader. Själva sprängtillfällena är tre gånger per dag (vardagar klockan 10, 12 och 14). Sprängningen föregås av en signal.
  • Parkeringen i anslutning till stadshusets östra flygel stängs av den 18 september. Berörda har blivit informerade.
  • Rivning av rondellen på Värmdövägen påbörjas i slutet av september. Rondellen ska flyttas i östlig riktning för att hus ska byggas på Nya gatan ner mot rondellen.
  • Granitvägen stängs av för bilar i början av oktober för bilar ner mot 2:ans fritidsgård.
  • Gång- och cykeltunneln från busshållplatsen Nacka forum mot stadshuset stängs av i mitten av oktober. Gång- och cykeltrafiken leds om.

Säkerhet

Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas. Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.

Skanska följer säkerhetsföreskrifter, med t.ex. sprängmattor som hindrar stenar från att flyga iväg och har personal runt området vid varje sprängning. De följer alla säkerhetsföreskrifter och bullerkrav..

Följ arbetet

Följ arbetet och läs om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på http://nackastadblogg.skanska.se/nyheter

Läs om Nya gatan på www.nacka.se/nyagatan

Sidan uppdaterades: