Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Sprängningarna håller sig inom tillåtna gränsvärden

Igår, den 29 oktober, var vi flera som upplevde att smällen vid sprängningen på Nya gatan klockan 14 var kraftig. Sprängningen höll sig dock gott och väl inom gränsvärdena, det visade de vibrationsmätare som är på plats i stadshuset.

Bevakar att gränsvärden inte överskrids

Företaget Bjerking är anlitade för att dels bevaka att gränsvärden inte överskrids, dels att påverkan på omgivningen inte blir för stor eller utgör en fara.

– Salvan som sköts igår klockan 14 uppgick till 77% av gränsvärdet, berättar Johan Wigstrand, projektledare på exploateringsenheten. Johan har tillgång till alla mätvärden och får sms från samtliga vibrationsmätare efter varje sprängning.

Bjerking har lång erfarenhet av omgivningspåverkan och har gjort utredningar för de fastigheter som befinner sig inom sprängområdet.

Människor och djur reagerar av naturen starkt på markvibrationer, även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Reservtid för utebliven sprängning

På uppdrag av Nacka kommun spränger Skanska bort berget på Nya gatan och förbereder för att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar.

Skanska spränger klockan 10, 12 och 14. Skulle en planerad sprängning av någon anledning inte kunna genomgöras finns också en reservtid för sprängning, det är klockan 15.

SMS före sprängning

Om du vill kan du få ett SMS ca 30 minuter innan sprängning. När du anmäler dig för denna informationstjänst så hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Du kan när som helst avanmäla sig från denna lista. Skicka namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

Följ arbetet

Följ arbetet och läs om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på http://nackastadblogg.skanska.se/nyheter

Läs om Nya gatan på www.nacka.se/nyagatan

Sidan uppdaterades: