Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens måndagsmöte 8 oktober

KSSU sammanträder, Nacka KreatörsPool, besök från Åland, utbildningar o365, organisera för tillväxt drop-in, sprängningar utanför Stadshuset, medarbetarundersökningen och ledningsgruppen

KSSU sammanträder

I tisdags sammanträdde kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. Bland annat lyftes detaljplanen för Vikingshill och Sommarbo (område C), att man begär en budget för ett samordningsprojekt för Älta och man noterar tertialbokslutet 2 för fastighetsförvaltningen och enheten för bygg och anläggning. Här kan du hitta alla ärenden.

Nacka KreatörsPool

I förra veckan startade Nacka KreatörsPool. KreatörsPoolen fungerar som en kompetensbank och riktar sig till professionella kreatörer och konstnärer samt till operativa projektledare och konstkonsulter som är intresserade av uppdrag inom ramen för Konsten att skapa stad i Nacka kommun. Här kan du läsa mer om KreatörsPoolen.

Besök från Åland

Överförmyndarverksamheten får besök på fredag från Rättshjälps och intressebevakningsbyrån. De kommer för att dela med sig av sina erfarenheter och vi delar med oss av våra.

Utbildningar o365

När vi gjorde digitaliseringssjälvskattningen kom det fram att många önskade fler utbildningar. Från och med denna vecka kommer man varje torsdag kl.10-11 kunna gå olika utbildningar i Orangeriet. Exempelvis hur man jobbar med distanssamtal, lagringsytor med mera. Det har skickats ut ett mejl till alla i stadshuset.

Organisera för tillväxt drop-in

Torsdag 11 oktober är det drop-in möte för projektet Organisera för tillväxt. Vi ställer oss bland annat frågan: Vad blir viktigt för vår framtida organisering? Projektgruppen visar några insikter från tidigare möten och testa hypoteser om kommunens framtida organisering. Här kan du läsa mer.

Sprängningar utanför Stadshuset.

Nu sprängs det bort berg på Nya gatan och vi i stadshuset börjar märka av arbetena mer. Sprängtider är klockan 10, 12 och 14 och sprängningarna föregås av en signal. Vid sprängning skapas luftvågor och markvibrationer som är ofarliga. Här kan du läsa mer om sprängningarna.

Om du vill kan du få ett SMS cirka 30 minuter innan sprängning. När du anmäler dig för denna informationstjänst så hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Skicka namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms. På Skanskas blogg kan du följa projektet.

Slutspurt för medarbetarundersökningen

Tack till er som har svarat på årets medarbetarenkät. Du som inte än svarat har fortfarande chansen - svarstiden är nämligen förlängd till på måndag. Länken till undersökningen finns i din e-post. Mejlet med din personliga inloggning kommer från kundtjanst@zondera.com.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen var den här veckan ute på verksamhetsbesök i Älta, där de tittade på många av de projekt som pågår.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta sandra.kregert@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: