Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Stadsdirektörens måndagsmöte 17 december

Den rättsliga tvisten om Berghs gård, nu har vi tagit fram ett förlikningsavtal och ett arrendeavtal, utdelning av stadsbyggnadsutmärkelsen, upphandling av företagshälsovård, medarbetarundersökningens resultat.

Kommunfullmäktige sammanträder ikväll

Bland annat lyfts:

 • Berghs gård
  Det har pågått en rättslig tvist. Nu har vi tagit fram ett förlikningsavtal och ett arrendeavtal. Dessa innebär i huvudsak att Berghs gård operativa drift får pågå fram till 31 december 2033. De tre sista åren därefter (fram till 31 december 2036) ska den operativa driften avvecklas. Dessa avtal behandlas ikväll på Kommunfullmäktige,
  - Läs mer om avtalen, i tjänsteskrivelsen.

 • Utdelning av tillgänglighetsutmärkelsen sker ikväll på Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott KSVU och arbetsutskott KSAU

Bland annat lyfts:

 • Upphandling av företagshälsovård
  Upphandlingen av företagshälsovård är nu avslutad. Vår befintliga leverantör, Feelgood, får fortsatt förtroende att vara vår företagshälsa. Vi är positiva till ett nytt avtal med dem. Fokus där kommer att vara på kvalitet, tillgänglighet och resultatansvar. Även vår leverantör av krisstöd, Falck Healthcare, fortsätter.

  Personalstödet är en en gratis tjänst för oss medarbetare. Där vi kan ringa dygnet runt och få professionell vägledning i olika frågor. Både privata och arbetsrelaterade. Det kan till exempel handla om det psykosociala, så som ångest för tonårsbarnen, eller att man befinner sig i skilsmässa eller behöver juridisk hjälp.
  - Läs mer om det fortsatta samarbetet.
  - Läs mer om personalstödet.

 • Medarbetarundersökningens resultat
  - Reslutatet tas upp i KSAU denna vecka.

 • Nästa måndagsmöte är den 7 januari.
  God jul och gott nytt år!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta sandra.kregert@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: