Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Stadsdirektörens måndagsmöte 18 mars

KSVU och KSAU, Klimatdemonstration utanför stadshuset, Invigning av ny förskola i Nacka strand, Ny förskola i Tollare öppnar i augusti, Fastighetsmässan MIPIM, Informationsmöte för Nackas gode män, Digifuture, Ny lag om e-faktura 1 april, Ledningsgruppen 18 mars, Organisationen Storstockhlm och AW i stadshuset tisdag 19 mars.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) sammanträder den 19 mars

Några av punkterna är:
Bokslut för välfärd skola och välfärd samhällsservice.
Förhandsinformation om kommande upphandling av livsmedel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder den 19 mars

Bokslut och årsredovisning
Årsbokslutet för Nacka kommun landar på 90 miljoner kronor plus.
Fyra av våra tio nämnder har negativa bokslut i förhållande till budgeterat resultat. Lånemässigt är vi skuldsatta för 900 miljoner kronor.
Vi har investerat för ungefär 1 miljard kronor, mycket på exploateringssidan. Vi har mycket goda resultat för våra verksamheter. På skolans område till exemepl har resultatet ökat ytterligare 2018.

Jämfört med andra kommuner är Nacka kommuns resultat bra, men jämfört med vår egen budget är det inte tillräckligt bra.

Klimatdemonstration utanför Nacka stadshus

Fredag den 15 mars var det ett femtiotal skolstrejkare för klimatfrågor utanför Nacka stadshus. Mediagymnasiet var där med egna filmteam. De lokala medierna Nacka Värmdöposten och Mitt i Nacka var också på plats.

Öyvind Spångberg från kommunikationsenheten, Hans Peters, ordförande från Kommunstyrelsens milöutskott och Tore Liljeqvist, tillförordnad enhetschef på miljöenheten samtalade med ungdomarna och lyssnade på det de ville framföra. Hans Peters höll även ett tal som fick applåder av ungdomarna.

Genomgående var det en god stämning med glada entusiastiska ungdomar.

Det är dock viktigt att man ansöker om ledighet enligt de rutiner som finns, om man ska vara ledig från skolan.

Invigning av ny förskola i Nacka strand

Förra veckan så invigdes förskolan Skeppet i Nacka strand. Förskolan rymmer 75-80 barn. Förskolan har en helt ny huvudman i Nacka: Hoppetossa.
Läs mer om den nya förskolan

Ny förskola i Tollare öppnar i augusti 2019

Förskolan ska heta Utkiken. Ny förskolehuvudman: Nordlandia.
Läs mer om den nya förskolan

Fastighetsmässan MIPIM 2019

Söndagen den 17 mars besökte Lena Dahlstedt, Gunilla Glantz, Mats Gerdeau och Kathrin Bergenstråhle fastighetsmässan MIPIM. Där har Nacka en gemensam stockholmsmonter med de andra Stockholmskommunerna.

På mässan pågick många diskussioner om pågående och kommande projekt, bostadsutvecklingen och fastighetsmarknaden i stort.

Informationsmöte för alla "gode män"

Informationsmöte för alla "gode män" i Nacka måndag 18 mars kl 17, i Nackasalen. Mötet inleds av vice ordförande Mats Granath.

Digifuture

Tove Löfgren berättade om "Digifuture".
Digifuture utforskar hur framtidens arbetsplats kommer att se ut tillsammans med framtidens digitala verktyg . Detta görs via framtidsscenarier, storytelling osv.

Välkommen den 11 april till NAV klockan 16.00.

Ny lag om e-faktura den 1 april

En pappersfaktura kommer att räknas som en otillåten direkt-upphandling
Från och med den 1 april måste kommunen ta emot e-fakturor. Vi har gjort det sedan länge men vi har också många pappersfakturor kvar. När vi gör köp framöver måste vi därför tänka på att vi ska ta emot e-fakturor men inte längre pappersfakturor.

Tips att tänka på när du ska göra ett köp:

- Titta först i vårt avtalsarkiv. Har vi avtal med denna leverantör?

- Kontakta leverantören före själva inköpet, om du känner dig osäker på att de kommer att skicka en e-faktura.

Ledningsgruppen måndag 18 mars

Ledningsgruppen idag kommer att handla om ekonomistyrning och hur vi kan bli ännu bättre i praktiken i alla våra olika delar.

Organisationen "Storstockholm"

Den här veckan på torsdag träffas "Storstockholm". En organisation där alla kommuner i stockholm har gått ihop. Mats Gerdau är ordförande där.

Tisdag kväll 19 mars AW i matsalen i Stadshuset

Välkommen mellan kl 16-19. Inbjudan har gått ut via mejl.

-------------------------------------------------------------------------------------
Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!
Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 12.45 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta sandra.kregert@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: