Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Stadsdirektörens måndagsmöte 3 juni

Trappmötet idag handlade bland annat om: Ärenden i Kommunstyrelsen 3/6 och KSVU 4/6, Medborgarskapsceremoni i Nacka stadshus 6 juni, Wallstreet, Konstpromenad, Konferens i London, Studentutspring för Nacka gymnasium 4/6

Kommunstyrelsen 3/6

Kallelse_KS_2019-06-03.pdf

Några av ärendena:

 • Ärende 4:
  Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo.
  Yttrande över överklagan och medgivande att undanta delområden i mål nr P 8510-18 i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

 • Ärende 6:
  Strategi för miljö-och klimatambitioner i stadsutvecklingen i hela Nacka KFKS 2018/890, KSSU §80.

 • Ärende 18:
  Markanvisningstävling i Henriksdal etapp 1, del av fastigheten Sicklaön 37:11 Beslut om markanvisning KFKS 2019/416, KFKS 2019/425 KFKS 2019/42, KSSU §81.

 • Ärende 21:
  Nya Stavsborgsskolan.
  Informationsärende KFKS 2018/376, KSSU §88.

 • Ärende 22:
  Upphandlingar för evakuering av Stavsborgsskolan i Älta KFKS 2019/460, KSSU §90.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott KSVU 4/6

Kallelse_KSVU_2019-06-04_reviderad.pdf

Några av ärendena:

 • Ärende 4:
  Tertialbokslut 1 2019 för Välfärd samhällsservice KFKS 2018/1127.

 • Ärende 5:
  Tertialbokslut 1 2019 för Välfärd skola KFKS 2018/1127.

 • Ärende 6:
  Investeringsram Välfärd samhällsservice KFKS 2018/68.

 • Ärende 7:
  Inriktning av den framtida organiseringen inom Välfärd skola KFKS 2019/505.

Även om Nacka nu har ett positivt resultat så är det av största vikt att alla gör sitt yttersta för en ekonomi i balans.

Medborgarskapsceremonin 6 juni

Sedan 2015 finns det ett tillägg i lagen om medborgarskap om ”att det svenska medborgarskapet ska grundas på samhörighet”.

Därför har vi en liten fest för de nya medborgarna den 6 juni. I år har vi bjudit in de cirka 500 personer som blev medborgare i Nacka 2018 och 2019.

Läs mer om festen som hålls i stadshuset:
https://www.nacka.se/kommun--politik/medborgarskapsceremoni-6-juni/

Wall Street – Nu är vi igång

Många nya konstverk är på gång, berättar Katharina Fredrika.
Flera på Västra Sicklaön men också runtom i våra lokala centrum. I Orminge t ex får tre stycken nya konstverk.
Små mini-mural-målningar (målningar på en vägg) kan du se på www.wallstreetnacka.se

Den nya konstpromenaden i Saltsjöbaden

12 juni inleds konstpromenaden i Saltsjöbaden och fler konstvandringar kommer. Nanna Leth från Dieselverkstaden tipsar om att se alla alla konstverk i Nacka. Både gamla och nya.

En broschyr har tagits fram om konstpromenaden. Den finns i stadshusets reception samt på Dieselverkstaden.

Present ”till dom som bestämmer” – från eleverna på lilla Nacka

En present i form av en fem meter lång affisch från 7-10 åringar på ”förskolan och skolan Lilla Nacka” om vad de tror är framtidens gymnasium. ”Presenten” överlämnades i onsdags till Ante Runnquist, förnyelseenheten.

Nacka stad (Nacka kommun) är inbjudna till London ”stad” för att delta i en konferens: City of the future

Konferensen handlar om ”Hur städer och kommuner kan bli bättre på att skapa förutsättningar för att kultur, utbildning och bildning ska mötas.

Vi är den enda svenska kommunen som deltar.
Representanter från Nacka kommun är Hanna, Elving, Lena Dahlstedt, Frida Plym-Forsell, Anders Mebius och Einar Fransson.

Studentutspring för Nacka Gymnasium i morgon tisdag 4/6

Närmare 700 elever springer ut imorgon. Lämna bilen hemma. De kommer att bli trångt och brist på p-platser.

SLG mötet i eftermiddag

Kort möte i eftermiddag. Innehåll: Allmänna aktuella frågor samt planering inför hösten.

Sidan uppdaterades: