Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 16 december

Idag på sista måndagsmötet för i år togs detta upp: KF sammanträder idag. På KSAU den 17 december pratar de bland annat om åtgärdsplaner och internbudget för 2020. På KSVU den 17 december tar de upp förslag till beslut om en "avveckling av Naturskolan i Velamsund. Vi fick också reda på att Nackas gymnasieskolor visar ett fortsatt bra resultat.

Kommunfullmäktige sammanträder idag

Här kan du läsa mer om alla ärenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott - Tisdag 17 december

Här kan du läsa mer om alla ärenden.

 • Ärende 4 ”Kommunövergripande åtgärdsplan och precisering av kommunstyrelsens internbudget 2020”.

  Fokus i ärendet kommer att vara:
  - Maximalt värde för skattepengarna. Vi går in i ett något tuffare ekonomiskt läge (utan samma ökningstakt av våra skatteintäkter, som vi haft hitintills).
  - Bäst på att vara kommun samt att vara bland de mest kostnadseffektiva kommunerna i landet.

  Målet är att klara av att leverera på den budgeten som är satt för den kommande treårsperioden. Åtgärdsplanen kan sammanfattas i nedan fem punkter:
  - Generell besparing på 5%.
  - Robust och realistisk genomförandeplanering (exploatering).
  - Effektiva processer (få en ökad effekt).
  - Rensa bland systemen (digitalisera mer av det som idag görs manuellt)
  - Konsultprövning (infördes redan i december 2019).

  När det gäller precisering av KS internbudget - tittar de framförallt på stöd- och serviceenheterna.

 • Ärende 5 ”Revidering av nämndernas reglemente för utökad samordning och upphandling av IT-tjänster/system".
  Det vill säga att vi ska göra fler gemensamma prioriteringar.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott - Tisdag 17 december

Här kan du läsa mer om alla ärenden.

 • Ärende 6 ”Avveckling av Naturskolan i Velamsund”. Efterfrågan på
  Naturskolans verksamhet är inte tillräckligt stor för att kunna drivas med Välfärd skolas "skolpeng". Beslutet om avvecklingen hanteras under våren 2020.

Fortsatt bra resultat för Nackas gymnasieskolor

Resultatet för Nackas gymnasieskolor har nu redovisats av skolverket:
- 83,7% av eleverna i Nacka tog gymnasieexamen inom 3 år (för några år sedan låg det resultatet på 79% i Nacka).
- Den genomsnittliga betygspoängen för eleverna som gått ut gymnasiet i Nacka är 15,3. Det är bättre än förra året och det är också bra jämfört med andra kommuner.

Inför årsbokslutet - attestera i god tid

Kom ihåg att lägga in ersättare i systemen, attestera dina fakturor, tidrapporter etc. Servicecenter kan hjälpa dig att installera en UBW-app i din telefon.

Jullunch för kommunledningen

Kommunledningen och kommunalråden äter idag en återhållsam jultallrik i Nacka vatten och avfalls lokaler.

Årets sista möte för kommunledningsgruppen

I eftermiddag hålls årets sista möte för kommunledningsgruppen. De jobbar då framförallt med utvärdering.

God jul & Gott nytt år!

Nästa trappmöte är den 13 januari 2020.

Sidan uppdaterades: