Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 13 januari

Stadsdirektörens möte idag handlade om åtgärdsplan för 2020, övertagande av Arbetsförmedlingens insatser, skolvalet, översyn av regler för föreningsbidrag, första sprängningen för nya Skurubron, p-avgifterna höjs, Andreas Totschnig ny miljö- och bygglovsdirektör, Katarina Wåhlin Alm – ny stadsutvecklingsdirektör.

Kommunstyrelsen har möte idag 13 jan 2020

I handlingarna står det mer om ärendena som tas upp på mötet idag.
Du kan läsa handlingarna här.

Två av ärendena som kommer att tas upp:

 • Ärende 12 - Kommunövergripande åtgärdsplan och precisering av kommunstyrelsens internbudget
  Den kommunövergripande åtgärdsplanen kommer att innehålla fem delar:

  1. Spara 5% procent på allt - för att nå en ekonomi i balans.
  2. Mer effektiva processer.
  Finns det processer som kan göras på annat sätt så att de blir mer effektiva och därmed kostar mindre?
  3. Robust och realistisk genomförandeplanering (handlar om utbyggnaden i Nacka kommun). Befolkningen ökar inte lika fort som vi har trott. Därför behöver vi anpassa vår utbyggnad och kanske senarelägga olika dyra initiativ (som vi planerat att göra).
  4. Konsultprövning – infördes innan årsskiftet. Vill man ha en konsult så prövas det.
  5. Systemrensning och digitalisering av processer. Där håller vi på inom ramen för ett digitaliseringsråd/portföljråd och tittar på vilka system vi ska fortsätta driva.

  Det är viktigt att alla deltar i de fem olika delarna i åtgärdsplanen för att vi ska ha en ekonomi i balans 2020.

  Förtydligande angående budgeten:

  Är den generella besparingen på 5% utöver budgeten?
  Nej, budgeten som är beslutad i Kommunfullmäktige är den som gäller. Vi hade inte en ekonomi i balans före julen 2019 och för att vi ska klara den budget som är satt för 2020 behöver vi göra den här generella besparingen i åtgärdsplanen.

 • Ärenden 13 - Övertagande av Arbetsförmedlingens arbetsmarknads- och etableringsinsatser för nackabor
  Nacka kommun har skickat ett brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och föreslagit att Nacka kommun (med sitt kundval för arbetsmarknadsinsatser) får blir pilot för ett reformprojekt som pågår på nationell nivå om att Arbetsförmedlingen ska reformeras.

Skolvalet är igång - både i grundskolan och gymnasieskolan i Nacka

Vårterminen har börjat och för många är det dags att välja skola inför hösten. Skolvalet pågår mellan 8-31 januari 2020.

Den 9 januari var Enköpings kommun och Västerås kommun på besök i Nacka stadshus

De tittade på hur vi styr och leder vår utbildningsprocess tillsammans med både kommunala och fristående huvudmän.

Projekt - för översyn av reglerna för föreningsbidrag

Projektledare: Henrik Ivarsson på kultur- och fritidsenheten.

Projektet kommer att arbeta med översyn av våra riktlinjer/regler för bidrag och kommer behöva samspela med andra enheter som också ger bidrag till föreningar. Föreningsbidragen består av flera delar, men är också ett stort stöd för föreningslivet i form av alla idrottsanläggningar som kommunen erbjuder till subventionerad taxa. Det kommer att bli en översyn av helheten.

Fler enheter inom kommunen kommer att bli involverade, eftersom föreningsbidrag hanteras av fler. Henrik Ivarsson, PL, kommer att kontakta dem.

Första sprängningen för nya Skurubron sker på onsdag 14 januari klockan 10:00 – på Skurusidan

Trafikverket börjar nu jobbet på riktigt med den nya Skurubron med den första sprängningen. Sprängningarna sker fortsättningsvis:

 • Varje dag kl 10 och 14.
 • Under sommartid även kl 19:30.

Trafiken över bron kommer att stoppas i 10 minuter under sprängningarna.

Läs mer på trafikverkets webbplats eller i deras nyhetsbrev:

Parkeringsavgifterna höjs i Nacka

Den 20 januari 2020 höjs avgiften från 8 kr till 10 kronor per timme för parkering på våra gator (allmänplatsmark). Då höjs även boendeavgiften för en 30-dagarsperiod från 400 kronor till 500 kronor.

Läs mer på nacka.se om höjningen.

Ny stadsutvecklingsdirektör och ny miljö- och bygglovsdirektör

Två nya direktörer presenterades.

 • Katarina Wåhlin Alm – ny stadsutvecklingsdirektör.
  Katarina kommer närmast från NCC där hon var Sverigechef för den kommersiella fastighetsutvecklingen.

 • Andreas Totschnig – ny miljö- och bygglovsdirektör.
  Andreas har jobbat 15 år i kommunen, senast som tillförordnad stadsutvecklingsdirektör samt enhetschef för enheten för strategisk stadsutveckling.

Frida Foley går in som tillförordnad enhetschef för enheten för strategisk stadsutveckling.

Kommunens ledningsgrupp i eftermiddag

Mötets innehåll är:
- Planering av ledningsarbetet för våren 2020.
- Aktuella frågor.

Sidan uppdaterades: