Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fredagshälsning från Lena Dahlstedt

Den här veckan har handlat mycket om Coronaviruset och hur vi som kommun ska agera i ett nytt och mer osäkert läge. Många har frågor om vad vi som kommun gör, hur planeringen ser ut och vad som förväntas av oss som anställda. Jag vill gärna uppdatera er, innan vi tar helgledigt.

Lena_Dahlstedt_02.jpgVår huvudsakliga inriktning är att alla kommunala verksamheter håller öppet, att skolor och förskolor fungerar som vanligt och att stadshuset är öppet för besök. Fokus ligger på att säkra kommunens verksamheter på kort och lång sikt och att på alla sätt bidra till att minska smittspridning och oro i Nackasamhället.

I veckan uppgraderade WHO Coronasmittan till en pandemi och Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i samhället till mycket hög. Inriktningen på nationell nivå har därför ändrats från att spåra smittade till att begränsa smittspridning, med särskilt fokus på sköra grupper i samhället som t ex äldre. Detta innebär att vi som anställda behöver vara extra varsamma med varandra och våra kunder genom att visa extra hänsyn för att inte riskera att sprida smitta, eller själva bli smittade. Vi följer Folkhälsomyndighetens inriktning och jag vill därför uppmana alla till att;

  • Gå till jobbet om du är frisk och stanna hemma om du är sjuk eller känner av symptom på luftvägsinfektion.
  • Tvätta händerna – ofta, noga och länge, räkna till 30!
  • Avstå från att besöka särskilda boenden eller att hälsa på äldre släktingar och vänner om du är sjuk eller känner av symtom på luftvägsinfektion.
  • Se över din kalender med möten, utbildningar, konferenser, studiebesök, resor och event. Undvika stora evenemang och prioritera de sammanhang som är väsentliga och nödvändiga för arbetet. Om alla hjälps åt att prioritera vår tid kan vi använda den där det behövs bäst för att klara av kommunens uppgifter.
  • Sprid inte obekräftade rykten.

Beslut om att jobba hemma tas i vanlig ordning i samråd med närmaste chef och med utgångspunkt i verksamhetens behov. Särskilda informationsmöten kring vad du behöver tänka på som chef kommer att hållas nästa vecka.

I kommunen har vi aktiverat vår krisledningsgrupp för att planera och samordna krisarbetet. Vi har också haft vårt första krisledningsutskott, som består av kommunstyrelsens presidium, och informerat de om krisarbetet. Vi fokuserar på att ta fram robusta bemanningsplaner för samtliga verksamheter och på att fortsätta leverera kommunal service med hög kvalitet. Vi har ett nära samarbete med aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen, som består av alla Stockholmskommuner, länsstyrelsen, regionen och ett antal berörda myndigheter för att arbeta utifrån en gemensam nulägesbild, planera och fatta gemensamma beslut och kommunicera utifrån gemensamma och uppdaterade fakta.

Kommunens senaste information om Coronaviruset, som vänder sig till både medarbetare och Nackabor, hittar du på www.nacka.se/corona tillsammans med de vanligaste frågorna och svaren.

För fakta läs här: www.folkhälsomyndigheten.se

För allmänna frågor om Coronaviruset ring 113 13.

Är du orolig för att själv vara smittad, eller är sjuk på annat sätt, ring 1177.

Ha en trevlig helg nu, tvätta händerna ofta och var rädda om varandra!
/ Lena Dahlstedt

Sidan uppdaterades: