Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 20 april 2020

Idag informerade Lena om att kommunfullmäktige sammanträder ikväll och att det blir ett extrainsatt KS-möte i eftermiddag. Andra punkter på agendan var det aktuella läget för Covid-19, samarbetet/frivillighjälpen tillsammans med Röda korset och kyrkan, årets stadsbyggnadsutmärkelse, projektstart för "Nya gatan", dessutom presenterades vår nya tillförordnade social- och äldredirektör Mikael Gustavsson Roxell.

Extrainsatt möte för kommunstyrelsen i eftermiddag 20 april

Ett av ärendena är förslag till åtgärder för att mildra effekterna av Covid-19 för det lokala näringslivet i Nacka och de kommunala bolagen. Ärendet ska snabbehandlas av kommunstyrelsen för att sedan skickas till kommunfullmäktige för beslut.

Se ärenden i kallelsen: Kallelse_KS_2020-04-20.pdf

Kommunfullmäktige ikväll 20 april

Det är många ärenden på kommunfullmäktige ikväll. Ett av de viktigaste är årsbokslutet för 2019.

Se ärenden i kallelsen: Kallelse_KF_2020-04-20.pdf

Årsbokslutet – se redovisningen i ett bildspel

Ikväll kommer Nacka kommuns årsredovisning 2019 upp till kommunfullmäktige. Revisorerna ska också vara på plats. Även årsredovisningen för bolagen kommer upp.

Årsredovisningen 2019

Presentation av årsredovisningen 2:00


Ett urval av övriga ärenden:

Fisksätra entré - antagande av detaljplanen

375 nya bostäder med service, förskola osv. Stena fastigheter är fastighetsägare. Fisksätra entré ska ligga mellan de befintliga lamellhusen och Saltsjöbanan.

Ormingeplan - antagande av detaljplanen

320 nya bostäder. En utbyggnad i den befintliga röda längan samt två nya kvarter.

Placering av en multihall i Fisksätra

Beslut om var den nya multihallen ska placeras ska tas, ett förslag är bredvid den befintliga sporthallen i Fisksätra.

Övertagande av ridhuset i Velamsund

Beslut om pengar för att kommunen ska byggas ett nytt ridhus på samma plats som det befintliga, under sommaren 2021.

Beslut om naturreservat

Beslut om att jobba vidare med att bilda naturreservat i Baggensstäket, Rensätra, Skarpnäs och Ryssbergen. Beslut om att avbryta arbetet med att bilda naturreservat i Skuruparken.

Digitala nämndmöten

Det formella beslutet om att hålla nämndmöten på distans ska tas av Kommunfullmäktige ikväll. De digitala nämndmötena ska ses som ett komplement till nämndernas fysiska möten.

Covid-19 – det aktuella läget i Nacka kommun

Den samlade bilden från i torsdags förra veckan är att läget för alla kommunens verksamheter är relativt gott. I de flesta verksamheterna fungerar det som det ska. I förskolorna minskar frånvaron av både elever och personal. Däremot är det ett ansträngt men fungerande läge inom äldreomsorgen, både särskilda boenden och hemtjänst.

Samarbetet fungerar bra mellan vår egen produktion och myndigheten. Vi hjälps åt att utbilda personal och vi har skyddsutrustning så det räcker. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb.

Vår verksamhet i stadshuset fungerar bra - en del jobbar på distans, och det ska man göra speciellt när man inte mår bra. Distansarbetet höjer den digitala kompetensen hos oss medarbetare.

I regionen är läget relativt stabilt. Därför har vi nu minskat ner från två krismöten i veckan till ett krismöte per vecka.

Lena uppmanar oss att fortsätta hålla i och hålla ut. Vi ska inte börja släppa på restriktionerna, utan fortsätta att tvätta händerna, hålla avstånd och jobba hemifrån.

Samarbete - frivillighjälp tillsammans med Röda korset och kyrkan

I Nacka håller Röda korset i samarbetet för frivillighjälp, tillsammans med frivilligorganisationerna, svenska kyrkan och Nacka kommun.

Det handlar om volontärer som kan hjälpa de i riskgrupperna med:

  • inköp av mat,
  • apoteksärenden, eller
  • bara vara en medmänniska och ringa till dem som är ensamma.

En stor eloge till alla frivilliga och butiker i Nacka som får detta att fungera riktigt bra. Efterfrågan är än så länge inte så hög, därför ber vi alla om hjälp att sprida budskapet till de äldre så de får höra talas om att den här hjälpen/möjligheten finns via Röda korset.

De äldre, eller den som behöver hjälp, kan anmäla sig till röda korset. Läs mer: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/04/vill-du-hjalpa-till

Årets stadsbyggnadspris

För tionde året i rad hålls stadsbyggnadsutmärkelsen. Tio kandidater är framtagna. Omröstningen sker i NVP (nacka-värmdö-posten) 19-29 maj. Prisutdelning är den 3 juni.

Se tidigare stadsbyggnadsutmärkselser: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/arkitektur-och-gestaltning/nacka-stadsbyggnadsutmarkelse/

Projektstart för ”Nya Gatan” i centrala Nacka

”Storstaden bostad” tillträdde sin mark i torsdags förra veckan. Detta innebär intäkter till kommunen. Området består av 140 nya lägenheter som byggs i två etapper. Det kommer att vara färdigbyggt omkring årsskiftet 2021/2022.

Läs om projektet här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/nya-gatan/

Presentation av Mikael Gustavsson-Roxell – tillförordnad social- och äldredirektör

Mikael har nyligen börjat som tillförordnad social- och äldredirektör i Nacka. Han har jobbat som socialchef i Norrbotten i många år och bor i Luleå och Stockholm. Rekryteringen av en ny social- och äldredirektör pågår och är inne i slutskedet.

Koncernledningsmöte, KLG - i eftermiddag 20 april

Koncernledningen i eftermiddag ska prata om Covid-19 och effekterna av det. KLG har börjat titta på de ekonomiska effekterna av Covid-19 och vad det innebär för Nacka. I eftermiddag ska de också börja planera för en återgång till den normala verksamheten, för att vara förberedd, när det väl händer.

Se en inspelning av måndagsmöte 20 april

I länken nedan öppnas en inspelning i Microsoft Teams (både appen men också via webben).

Klicka här för att komma till inspelningen av måndagsmötet 20 april.

Sidan uppdaterades: