Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 11 maj 2020

Idag handlade måndagsmötet bland annat om flera av ärendena på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 maj. Några av de andra punkterna var planering inför sommaren, erfarenheter och lärdomar av att arbeta under coronapandemin, och mycket mer.

KSSU - Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott sammanträder 12 maj 2020

Länk till handlingarna.

Några av punkterna på KSSU-sammanträdet:

Stadsutvecklingsdirektören Katharina Wåhlin Alm, berättade om några av ärendena:

- Ett samlat ramärende om vår investeringsbudget, går upp imorgon. Det berör ett tiotal projekt. Medel efterfrågas för att starta första etappen av Värmdövägen. Värmdövägen ska utvecklas till stadsgata med en boulevard av träd och generösa gång- och cykelbanor. Den första etappen börjar ungefär vid rondellen och slutar vid Lillängens busshållplats.

- Järlasjön och dagvattenreningen i Kyrkviken. Medel efterfrågas för att starta bygget av en brygga med reningsbassäng samt en stor generös badbrygga.
(i samband med det kommer det göras en så kallad ”aluminiumkreditfällning”, den kommer att förbättra kvaliteten på vattnet och reducera övergödningen).

- Rapportera generellt om T1:ans bokslut, och om hur det går för stadsutvecklingens verksamhet. Hur de klarar driftbudget och framdrift. Generellt ser det positivt ut.

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman, berättade om några av deras ärenden

- T1:an för fastighetsverksamheten ser bra ut, framdriften är god och ekonomin är i balans.

- Ett stort ärende som kommer upp på KSSU är ”hyresmodellen”.
Det planeras för att en ny hyresmodell ska komma 2021. Kommunfullmäktige ska ta beslut om det i juni 2020. Den nya hyresmodellen kommer att påverka alla kommunens fastigheter utom gymnasieskolornas. I förslaget står t ex att Fritidsnämnden ska ansvara för alla fritidslokaler, och att skolorna ska få hyra dessa lokaler för sin verksamhet. Detta ska göra att vi får ett ännu bättre utnyttjande av våra lokaler.

Några aktuella frågor den här veckan

Covid-19

På krisledningsmötet i torsdags den 7 maj fick de information om att läget var stabilt men ansträngt vad det gäller äldreomsorgen, och att äldreomsorgen klarar bemanning och skyddsutrustning.

Krisledningen jobbar med sommarplaneringen

Fler kommer att vilja semestra hemma i Nacka. Det innebär att fler nackabor än vanligt kommer att vilja ha aktiviteter att göra här. Vi ser efter vilka aktiviteter vi kan erbjuda. Vi ska också säkerställa att våra grönområden och naturreservat är tillgängliga för de som är hemma. Förutom det jobbar krisledningen med att säkerställa bemanningen för verksamheterna i sommar.

Staben har fått i uppdrag att kartlägga samlade erfarenheter/lärdomar kring att arbeta under coronapandemin

Staben ska i ett uppdrag från stadsdirektören, titta närmare på vad det är för typ av processer, beteenden och arbetssätt som ändrats som en konsekvens av den pågående pandemin, och vad av det, vi vill ha med oss in i framtiden. Staben ska titta närmare på det och påbörja en kartläggning.

I slutet av våren presenterar Staben några insikter för koncernledningen och SLG. Senare efter det, ska Staben komma med förslag på hur vi kan integrera några av de beteendena, processerna, arbetssätten som varit positiva för oss.

Vinnova har beviljat pengar för ett förberedande projekt i Nacka "inför en testbädd för jobtec”

Nacka kommun har fått 500 000 kronor för att undersöka och utforska om vi ska gå vidare och starta en ”testbädd för jobtec”. Det undersökande arbetet kommer att pågå i 10 månader. Detta berättade Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör, på mötet.

Nacka kommun har en framåtsyftande debattartikel i Dagens industri

Susanne Nord, utbildningsdirektör, berättade att de är med i en debattartikel i Dagens industri angående digital distans- och fjärrundervisning- i gymnasie- och vuxenutbildningen. Du kan läsa mer om den digitala distans- och fjärrundervisningen på https://www.skolahemma.se/

Tunnelbanan till Nacka

Kommunala lantmäterimyndigheten i Nacka, KLM, har fått in ansökningar för markåtkomst. Det första samrådet för de berörda fastighetsägarna, privatpersoner, företag och brf:er bostadsrättsföreningar är nu på fredag 15 maj.

Ny social- och äldredirektör samt ny biträdande social- och äldredirektör

Karin Kollberg, blir ny social- och äldredirektör och tillträder tjänsten den 15 juni. Karin arbetar idag som affärsområdeschef i Nacka kommun.

Åse Linderbäck blir biträdande social- och äldredirektör. Hon tillräder den 15 juni.

Erbjudande om förmånscyklar till alla anställda

Visning av cyklarna tisdag 12 maj klockan 11-18, på parkeringen framför stadshuset. Leveranserna kan ske i början av juni.

KLG- kommunledningsgruppens möte måndag 11 maj 2020

Punkter på mötet är bland annat planering inför sommaraktiviteter samt att säkerställa bemanningen i sommar.

Detta möte filmas - se inspelning

Den filmade versionen av måndagsmötet.

Sidan uppdaterades: