Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 1 juni

Positivt bokslut för första tertialen och ramärende för nästa års budget, snart dags för Coronatestning av Nacka kommuns personal, uppdatering av läget angående coronapandemin, digital chefsfrukost på onsdag, studentfirande, rapport från kompetensförsörjningsrådet, status för pulsmätningen, resultat för We+, Kommunens ledningsgrupp, nationaldagshälsning till nya medborgare på vykort.

Ekonomidirektör Eva Olin berättade att vi har ett bra resultat i tertialbokslutet, 56 miljoner bättre än budgeterat. Det är framför allt nämdernas verksamhet som gått bättre än väntat, samt några försäljningar. Helårsprognosen är fortsatt positiv och nu gäller det att hålla i så att vi kommer ut ut året med bra resultat, eftersom 2021 kommer att bli ett tufft år, var hennes budskap. Våra besparingsprogram med åtgärdsplaner ger kraftfulla effekter och vi har goda verksahetsresultat. VI har kunnat fortsätta investera och låneskulden i kommunen är fortsatt låg. 320 nya invånare tillkom i kommunen första kvartalet.

Eva Olin fortsatte att informera om ramärendet, alltså förutsättningarna för budgeten 2021. Det går inte så bra för Sverige just nu och våra skatteintäkter växer långsammare än någonsin. Vi räknar med en ökning med cirka 112 miljoner, att ställa irelation till kommunens totala budget på cirka sju miljarder kronor. 2021 får i princip samma budget som för 2020. Internräntan sänks något, men idet blir ingen kompensation för pris- och lönehöjningar.

Lena Dahlstedt berättade att det har tagits fram en samlad lägesbild av verksamheten med anledning av Coronapandemin. Sammanfattningsvis ser det bra ut: Det mesta fungerar bra eller till och med bättre än vanligt. Det är fortsatt ett ansträngt läge inom omsrogen, särskilt äldreomsorgen, men läget är stabilare och något färre är smittade än förut.

Angående testning av personalen: Kommunstyrelsen gav förra veckan ett uppdrag till kommunledningen att dra igång egen testverskamhet. Arbetet pågår för fullt under ledning av Henrik Ahl och det kommer att bli klart i veckan. Lena Dahlstedt har skrivit på ett tilldelningasavtal och det finns alltså en aktör som kangenomföra tester. Mer information till alla berörda kommer denna vecka eller senast på måndag.

I hela regionen, och även i Nacka, pågår intensiv sommarplanering med fler aktiviteter och äkad bemanning för att möta alla nackabor som tar hemester.

Chefsfrukost på onsdag för cheferna i stadshuset: Det blir ett digitalt möte där man passar på att testa Zoom. Temat blir att sammanfatta hitta hur vårens arbete har gått, positiva och negativa erfarenheter under pandemin.

Utbildningsdirektör Susanne Nord i gulnad studentmössa berättade att cirka 2 000 elever tar studenten i Nacka under denna och nästa vecka. Årets studenter har haft en väldigt speciell vår med stora omställningar och även det tradtitionella firandet har förändrats. De 13 olika gymnasieskolorna i Nacka har hittat egna lösningar tillsammans med sina elever och det blir utspring i minoformat, klassvisa avslutningsluncher och digitala mösspåtagningar. Den som vill följa firandet kan göra det via resp skolas webbsida. Utanför stadshuset flaggar vi för studenterna hela denna och nästa vecka.

Arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell berättade om kompetensförsörjningsrådet som består av henne själv och Närigslivsdirektör Anders Börjesson i Nacka, deras motsvargheter i Värmdö kommun, och enhetschefen för arbetsförmedlingens lokala kontor, som träffas cirka fyra gånger per år. Förra veckan genomfördes en workshop med personal från respektive verksamheter, för att diskutera hur man kan möta både nya och tidigare arbetslösa. Fär att nå målen krävs nya effektivare arbetssätt och att verksamheterna går i takt. Det behöver gå fortare mellan varje insats för de arbetslösa.

Personaldirektör Elisabeth Carle informerade om pulsmätningen, miniundersöknignen som gått ut med epost till alla anställda. Svarsfrekvensen hittills är på 50 %, vilket är ganska bra. Hon tackade alla som har svarat och påminde alla andra att ta sig de högst fem minuter som går åt för att svara. Absolut sista dag att svara är på onsdag på onsdag. Resultaten kommer nästa tisdag.

Elisabeth Carle presenterade även resultaten i We+ inspiration för motion. Ett 20-tal lag deltog. På första plats: Eklidens skola, Andra plats staben, Välfärd samhällsservice, Tredje plats: Fackliga företrädare.

Ledningsgruppsmöte i eftermiddag: Övning med Kommunstyrelsens ordförande där politik och roller ska diskuteras: Hur är det att vara politiker och förtroendevald? Hur fungerar det politiska livet, politikers och tjänstemännens roll.

Nationaldagen på lördag den 6 juni: Kommunen brukar bland annat bjuda in alla nya medborgare och dela ut diplom. I år skickar vi ut en hälsning via vykort och hoppas kunna fira dem mer nästa år.

Avslutande uppmaning till alla: Fira i små sällskap, håll avstånd och tvätta händerna!

Se hela mötet via Teams här

Sidan uppdaterades: