Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Stadsdirektörens måndagsmöte 17 augusti

Varmt välkomna tillbaka efter en lång och härlig semester. Några av oss har varit igång och mjukstartat redan men nu kör vi igång på riktigt. I början av veckan sammanträdde kommunstyrelsens verksamhetsutskott och arbetsutskott, vi får en uppdatering av det ekonomiska läget efter sommaren, förbereder för lanseringen av marknadsbolaget Centrala Nacka, Wall Street Nacka blir digitalt och så har Ulrika Hajj, ny biträdande trafik- och fastighetsdirektör kommit på plats.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

På verksamhetsutskottet är det den här veckan fyra ärenden. Bland annat handlar det om aktuella läget för välfärd skola och välfärd samhällsservice. Det ser bra ut, det har gått bra både i skolverksamheten och i den övriga verksamheten inom välfärd samhällsservice under sommaren.

Upphandling av driften av fritidsgårdarna i Nacka

Det pågår en upphandling om driften av Nackas fritidsgårdar. Välfärd samhällsservice driver i dagsläget sex av sju kommunalt finansierade fritidsgårdar i Nacka. Fritidsnämnden har beslutat att driften för fritidsgårdarna ska konkurrensutsätts genom upphandling. Välfärd samhällsservice har möjlighet att lägga anbud inom ramen för upphandlingen och frågan behandlades vid kommunstyrelsens verksamhetsutskott i veckan. Här kan du läsa mer om informationsärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder

På kommunstyrelsens arbetsutskott är det några få ärenden denna gång. Bland annat ett yttrande över en sjötrafikutredning, annars är det några motioner och politikerinitiativ. Ett politikerinitiativ är att vi ska utvärdera kommunens coronahantering under våren, både en intern och en extern utredning.

Ekonomiska läget efter juli

Det ekonomiska läget efter juli ser fortsatt bra ut, vi har ett positivt resultat på 421 miljoner kronor. Vi är i nivå med vår budget. 8 av 10 nämnder har ekonomi i balans i juli, den som sticker ut är socialnämnden. Låneskulden är även fortsatt låg. Ett medskick, fortsätt hålla i ekonomin och fortsätt med åtgärdsplanen. Vi vet att våra skatteintäkter kommer att öka långsammare, bland annat då arbetslösheten fortsätter öka och befolkningsökningen inte riktigt går lite fort som beräknat.

Uppdatering av antikroppstester

På ett politikerinitiativ erbjöd Nacka kommun antikroppstester till alla anställda i kommunen och alla privata anordnare inom vård och omsorg under tolv dagar i juni. Vi byggde upp en kapacitet på 600 tester per dag, tillsammans med Familjeläkarna i Saltsjöbaden och ett antal medarbetare från kommunen. Tack till alla som hjälpte till! Totalt genomfördes 4351 stycken tester. Av dessa hade 14 procent antikroppar och 64 medarbetare hade indikation på pågående smitta och blev hemskickade. Det ligger ungefär i linje med liknande provtagningar av den här storleken.

Vill du testa dig för corona?

Nu har den allmänna provtagningen kommit igång. Därför hänvisar vi alla som vill testa sig vidare till 1177 Vårdguiden. Här hittar du mer info om antikroppstestning.

Centrala Nackas marknadsbolag

Det börjar hända saker i stadsparken. Vi håller på och bygger upp ett showroom och det som kommer bli basen för Centrala Nackas marknadsbolag. Den 15 september är det dags för invigning, ett coronaanpassat event med massor av aktiviteter under dagen, som även fortsätter senare under helgen. Syftet med showroom:et och eventet är att annonsera Centrala Nackas vision och tankarna kring hur vi ska stärka och utveckla den här platsen. Olika fastighetsaktörer, press och politiker kommer att bjudas in för att kicka igång arbetet. Vi kommer att återkomma med mer information när vi börjar närma oss.

Upptäck Wall Street Nacka digitalt

Det har tagits fram filmer om alla 21 konstverk som skapades under muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka 2019. Ta en digital busstur via datorn eller gå en konstrunda och upptäck verken! Du kan hitta alla konstverken på www.nacka.se/wallstreet

Dags för skolstart

Varmt välkomna till skolan alla elever, lärare och skolpersonal! Den här veckan inleds höstterminen för eleverna i Nackas skolor. I år blir det en annorlunda skolstart där våra grund- och gymnasieskolor, både fristående och kommunala, har arbetat hårt för att göra anpassningar av skolstarten med anledningen av coronapandemin. Här kan du läsa mer om skolstarten.

Ny biträdande trafik- och fastighetsdirektör

Ulrika Hajj blir ny biträdande trafik- och fastighetsdirektör. Hon kommer närmast från Kungsbacka kommun och har jobbat med trafik och parkfrågor samt vatten och avloppsfrågor i en ledande roll.

Håll i, håll ut, håll avstånd

Det är viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under hösten kommer de som kan fortsätta att jobba på distans, prata med din närmaste chef. Påminn också varandra om att jobba mer digitalt, det finns bra tips på vår webb här.

Veckans ledningsgrupp

Den här veckan har ledningsgruppen en coronaanpassad kick-off i stadshuset. De kommer att prata om planeringen för hösten. Efteråt kommer de ha en lättare AW med knytkalas och skördetema.

Sidan uppdaterades: